Ønsker fortsatt bruk av utenlandske entreprenører:

Tar utfordringene alvorlig

Statens vegvesen lover bedre kontroll på anlegget og bedre kontraktsbestemmelser for å unngå sosial dumping.

Statens veivesen har opplevd noen konkurser og skal nå vurdere innskjerping av krav til egenkapital og soliditet.

Statens veivesen har opplevd noen konkurser og skal nå vurdere innskjerping av krav til egenkapital og soliditet.

Publisert Oppdatert
Statens veivesen har opplevd noen konkurser og skal nå vurdere innskjerping av krav til egenkapital og soliditet. i tillegg skal et eksternt revisjonsselskap se på tallene ved kontraktsinngåelse.

Statens veivesen har opplevd noen konkurser og skal nå vurdere innskjerping av krav til egenkapital og soliditet. i tillegg skal et eksternt revisjonsselskap se på tallene ved kontraktsinngåelse.

Lars Erik Hauer, direktør for vei- og transportavdelingen i vegdirektoratet kunne fortelle at Statens vegvesen skal gjøre innskjerpinger for å sikre rettferdige vilkår på deres anlegg.

Utlendingene fortsatt velkommen

Han ønsker fortsatt økt konkurranse og ønsker i den forbindelse utenlandske entreprenører velkommen. Han minner om at det i 2013 bare ble gitt tre store kontrakter på over 250 millioner kroner til utenlandske entreprenører. Det utgjør 12 prosent av den totale porteføljen av store prosjekter, noe tyder på at norske entreprenører fullt ut er konkurransedyktige og har stor kompetanse på området.

Nullvisjon

Hauer ser på HMS-biten som den viktigste biten og har nullvisjon på arbeidsplassene sine, men må registrere en helt feil utvikling på dette med syv omkomne personer i 2013.

Sosial dumping

Et annet svært alvorlig problem er den sosiale dumpingen, en type trafficking-problem internasjonalt sett. Det skal gjøres innskjerpinger i Statens veivesens entrepriser som skal harmonere med Jernbaneverkets kontrakts bestemmelser. Kontrollen på arbeidsplassen bli bedre innrømmer han, noe arbeidstilsynet har gitt påpakning om.

- Dette er et enormt problem hvor samarbeidet mellom byggherren, politiet, skattevesen og arbeidstilsynet må finne sted for å komme til bunns i dette, forklarer han.

Kontraktsskjerping

Det er i sommer innført skjerpinger i kontrakts bestemmelsene. Når slike forhold avdekkes skal det nå bli en opptrapping i reaksjonene i form av stans av arbeidet, tilbakeholde penger, heving av kontrakt og til slutt avvisning fra fremtidige kontrakter. Han lover systematisk kontrollopplegg og enhetlige rutiner.

Vil unngå konkurser

Statens vegvesen har opplevd noen konkurser og skal nå vurdere innskjerping av krav til egenkapital og soliditet. Statens vegvesen forholder seg til det siste revisorgodkjente regnskapet til utenlandske entreprenører, dette skal innskjerpes og skal nå sjekkes opp av et eksternt firma, nært opp til kontraktsinngåelsen.

Les også: Uaktsomt av byggherren!