TBM-fokus i Bergen

På 80-tallet ble tunnelboringsmaskinen ”Madam Felle” berømt i forbindelse med byggingen av Fløyfjell- og Eidsvåg-tunnelene. Nå inviterer Tekna til internasjonal TBM-konferanse i Bergen.

Publisert Oppdatert

Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk og Tekna - Teknisk naturvitenskapelig forening - arrangerer et internasjonalt seminar om tunnelboringmaskiner (TBM'er) i Bergen 1. og 2. juni. Seminaret er åpent for både medlemmer og ikke-medlemmer av Tekna.

Fra tidlig 70-tall til tidlig 90-tall ble det boret mer enn 250 kilometer med tunneler i Norge ved hjelp av tunnelboringsmaskiner (TBM'er). Det var først og fremst snakk om tunneler for vannkraft, men også noen få veitunneler. Etter denne perioden ble det mindre vannkraftutbygging og dermed også bruk av TBM'er. Noen entreprenører fortsatte med å benytte TBM'er på oppdrag utenfor Norges grenser.

I stedet er konvensjonell fjellsprengning blitt den altoverskyggende metoden hjemme på berget og noen norske aktører er blitt så gode på dette at de også drar utenlands med dynamitt og fenghette.

Internasjonalt har utviklingen gått motsatt vei. TBM'ene er blitt mer allsidige og kan benyttes under forskjellige grunnforhold og formål.

Seminaret tar for seg utviklingen av denne spesielle formen for tunnelproduksjon de siste 20 årene og har som formål å vise bransjen mulighetene med metoden.

Konferansen samler foredragsholdere både fra inn- og utland. Blant temaene er den planlagte jernbanetunnelen mellom Oslo og Ski, der bruk av TBM er et meget aktuelt alternativ.