Teleskoptruck krever sertifisert sikkerhetsopplæring

Arbeidstilsynet har endret reglene slik at nå kreves ny teoretisk og praktisk tilleggsopplæring

Foto: KNUT VIGGEN

Publisert Oppdatert

Inntil november 2008 kunne hvem som helst kjøre teleskoptruck. Arbeidstilsynet krever nå ny teoretisk og praktisk tilleggsopplæring. De nye opplæringsplanene ble utarbeidet av en arbeidsgruppe som Arbeidstilsynet nedsatte. Og opplæringen skal foregå av instruktører og bedrifter som er sertifisert for opplæringen.

Her i landet har denne typen teleskoptrucker hatt et kraftig stigende marked de senere år. De benyttes både i industrien og innen byggebransjen til en rekke oppgaver der man tidligere brukte mobilkraner. De brukes både til lasthåndtering og flytting av maskiner og utstyr, og til vedlikeholdsarbeid. I siste tilfelle monteres en kurv og montør løftes opp, gjerne i en høyde opp til 35 meter.

Arbeidstilsynets fagforum nedsatte en arbeidsgruppe som har utarbeidet de nye opplæringsplanene, som altså trådde i kraft i november 2008. Hvor mange som nå må skaffe seg godkjent sertifisert sikkerhetsopplæring er uvisst, men transportingeniør Gunnar Luthen som eier og driver firmaet Truck og Opplæring AS i Tønsberg har utarbeidet en ny lærebok for teleskoptruckføreropplæring og instruksjonsmateriell til bruk for instruktører.

Truckførere som ønsker å skaffe seg tilleggsutdannelse som kvalifiserer for lovlig kjøring av teleskoptrucker, har nå muligheter til det.

Gunnar Luthen understreker at selv om truckføreropplæringen har ført til langt større sikkerhet og vært med på å senke antall dødsulykker gjennom årene, er det fortsatt mye å ta tak i.

- De dystre tall forteller at i fjor var det 49 mennesker som døde i arbeidsulykker i industrien. HMS arbeidet må fortsatt styrkes og sikkerhetsopplæringen bedres. Folk må bli klar over årsakene til truckulykker og hvordan farlig kjøreadferd unngås. For en som har arbeidet med sikkerhet og truckføreropplæring i store deler av sitt yrkesliv, er dette et viktig arbeid, sier Luthen.

Siden 1973, da han skrev den første boken Arbeidstilsynet godkjente for opplæring av truckførere, har han levert ut 120.000 bøker for slik opplæring.

Teleskoptrucker som brukes av ukyndige er potensielt meget farlige redskaper, både for føreren og i særdeleshet for omgivelsene. De nye opplæringsplanene om opplæring av teleskoptruckførere er et skritt på veien for å bedre sikkerheten ved bruk av slike maskiner.