TESS med nytt miljøvennlig slangesystem på ONS

TESS presenterer mange nyheter på den store oljemessen ONS 2008 i Stavanger i tiden 26. – 29. august. Blant annet et nytt og miljøvennlig slangesystem som hinder forurensning og varsler om lekkasjen. Systemet er utviklet hos TESS som nå satser på å ta totalansvar for levering av komplette hydrauliske systemløsninger.

Publisert Oppdatert

Lekkasje fra hydraulikkslanger har i alle år vært et problem med tilhørende oljesøl, forurensning og driftsstans. Nå er mange av problemene løst. Hos TESS er det nå utviklet et nytt og miljøvennlig slangesystem som hindrer forurensning og varsler om lekkasjen.

TESS Duo

Prinsippet er like enkelt som genialt. Den tradisjonelle hydraulikkslangen er omgitt av en ytre slange. Oljen fra eventuelle lekkasjer i hydraulikkslangen blir fanget opp av den ytre slangen og ledet til et oppsamlingskar. På veien passerer denne oljen sensorer som varsler operatøren om lekkasjen og han kan forberede utskifting av slangen. Denne slangeløsningen kan brukes på de aller fleste hydraulikkinstallasjoner og er et vesentlig bidrag til større sikkerhet, mindre forurensning og bedre driftskontroll.

"TESS Går Teknisk"

TESS definerer mange av fremtidens strategier inn i begrepet "TESS Går Teknisk". Strategiene etablerer TESS som en betydelig leverandør av komplette hydraulikksystemer til industri og oljebransjen. Spesielt aktuelt er systemer med store tromler for fleksibel og effektiv håndtering av slanger i store dimensjoner. Den nye strategien har allerede gitt interessante leveranser til installasjoner i Nordsjøen, blant annet komplette slangetromler med bunkringslanger påmontert flyteelementer. TESS viser en slik løsning på ONS 2008.

Som leverandør av komplette hydraulikksystemer, lagerfører TESS et bredt utvalg av pumper, motorer, ventiler og andre komponenter. Også hydrauliske aggregater som TESS konstruerer, bygger og tester selv, hører med i leveransene.

TESS Service System

På ONS 2008 presenterer TESS sitt unike service system, TSS. Dette er et webbasert datasystem for systematisk oppfølging av service og vedlikehold på slanger og utstyr. En lokalt tilpasset meny med rapporter og statistikker gjør det enkelt for brukeren å holde oversikt. Forskjellige varslingsrutiner kan hindre driftsstans, sikre kontinuerlig drift og redusere faren for utslipp og forurensing.

TESS ekstremslanger

TESS er kjent for sine slanger av god kvalitet. På ONS 2008 presenterer TESS ekstremslanger som møter oljebransjens krav til driftsikkerhet og pålitelighet. Ekstremslangene er vesentlig bedre enn slanger med normal standard når det gjelder slitestyrke, bøyeradius og trykk, samt mot utvendig faktorer som vær, sol og salt.

TESS vil også demonstrere en friksjonstester som viser ekstremslangenes unike egenskaper mot slitasje i forhold til standard hydraulikkslanger.

TESS er en veteran på ONS.

TESS har vært leverandør til offshoreindustrien og deltar for 17. gang som utstiller på oljemessen i Stavanger 26. - 29. august. Rutine fra mange års deltagelse er ingen sovepute for TESS. Snarere tvert i mot. Fra en beskjeden start med spesialslanger for offshoreindustrien, omfatter produktutvalget nå en stor gruppe produkter og tjenester for drift og vedlikehold. Og leveransene omfatter i stadig større grad komplette løsninger.

Møter kravene

Nye forskrifter om bruk av arbeidsutstyr stiller nye krav til kontroll, drift og vedlikehold av komponenter som har betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø.

TESS Godkjent Slangeverksted har sertifiserte rutiner for produksjon og kvalitetssikring av slanger. Samtidig sikrer TESS Service System trygg og økonomisk forvaltning av slangeparken. Denne slangekontrollen har en sentral plass i et nyutviklet elektronisk servicesystem.

Kritiske komponenter

På utstyr i offshoreindustrien er slanger en av flere kritiske komponenter som utsettes for ekstreme belastninger i tøffe miljøer. Lekkasjer og brudd kan i ytterste konsekvens få katastrofale følger for ansatte og miljøet.

TESS har utviklet mange produkter som øker sikkerheten ved bruk av slanger i disse miljøene. Blant annet fleksible hydraulikkslanger som er branntestet i temperaturer på over 1100°C, stålslanger som transporterer væsker med høye temperaturer og stålslanger for aggressive gasser og kjemikalier.

Grundig test

TESS har sprengt mange høytrykkslanger for offshoreindustrien. Det er et ledd i en grundig testing før sertifisering. Hver slangetype blir sprengt med et trykk som ligger høyt over det som er godkjent i sertifikatet. I tillegg ønsker mange kunder at slanger i bruk blir trykktestet og resertifisert en gang i året.

Reflekterende minifloats øker sikkerheten

TESS minifloats for mekanisk og visuell sikring av bunkringsslanger reduserer risikoen for slangehavari til sjøs.

TESS har valgt en enkel og rimelig løsning som anvender kjent teknologi på nye bruksområder. Med belysning av UV-stråler blir bunkringsslangens posisjon synlig i all slags vær og i dårlig lys. Det øker sikkerheten og åpner for utvidet bruk av bunkringslanger hele døgnet. Samtidig beskytter flyterne bunkringsslangene mot mekanisk slitasje og forebygger slangehavari.

Den lave risikoen for slangehavari reduserer muligheten for utslipp og driftstans. Det betyr også økt sikkerhet i området rundt oljeplattformen.

TESS leverer komplett pakke med slange, lampe og flyteelementer