TESS på Den Tekniske Messen 2008 : Nytt miljøvennlig slangesystem

TESS, presenterer flere nyheter på Den Tekniske Messen 2008 på Norges Varemesse 22. – 25. september. Blant annet det nye og miljøvennlige slangesystemet som hinder forurensning og varsler om lekkasjen.

Publisert Oppdatert

Lekkasje fra hydraulikkslanger har i alle år vært et problem med tilhørende oljesøl, forurensning og driftsstans. Hos TESS er det nå utviklet et nytt og miljøvennlig slangesystem som hindrer forurensning og varsler om lekkasjen.

TESS Duo

Prinsippet er like enkelt som genialt. Den tradisjonelle hydraulikkslangen er omgitt av en ytre slange. Oljen fra eventuelle lekkasjer i hydraulikkslangen blir fanget opp av den ytre slangen og ledet til et oppsamlingskar. På veien passerer denne oljen sensorer som varsler operatøren om lekkasjen og han kan forberede utskifting av slangen. Denne slangeløsningen kan brukes på de aller fleste hydraulikkinstallasjoner og er et vesentlig bidrag til større sikkerhet, mindre forurensning og bedre driftskontroll.

TESS Service System

På Den Tekniske Messen 2008 presenterer TESS også sitt servicesystem, TSS. Dette er et webbasert datasystem for systematisk oppfølging av service og vedlikehold på slanger og utstyr. En lokalt tilpasset meny med rapporter og statistikker gjør det enkelt for brukeren å holde oversikt. Forskjellige varslingsrutiner kan hindre driftsstans, sikre kontinuerlig drift og redusere faren for utslipp og forurensing.

TESS ekstremslanger

På messen presenterer TESS ekstremslanger som møter strenge krav til driftsikkerhet og pålitelighet. Ekstremslangene er vesentlig bedre enn slanger med normal standard når det gjelder slitestyrke, bøyeradius og trykk, samt mot utvendig faktorer som vær, sol og salt. TESS vil også demonstrere en friksjonstester som viser ekstremslangenes unike egenskaper mot slitasje i forhold til standard hydraulikkslanger.