Tester øst-vest veiene

16. februar setter samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statssekretær Bård Hoksrud seg i hver sin bil for å teste øst-vest forbindelsen.

Kartlesing før avreise. Det er fire ruter som er aktuelle når Samferdselsdepartementet skal ta stilling til hovedsambandet mellom øst og vest. (foto: Tor Midtbø/SD)
Kartlesing før avreise. Det er fire ruter som er aktuelle når Samferdselsdepartementet skal ta stilling til hovedsambandet mellom øst og vest. (foto: Tor Midtbø/SD)
Publisert Oppdatert

Første dagen kjører de hver sin rute fra Oslo til Bergen og dagen etter kjører de to andre ruter tilbake til Oslo.

– Før jeg tar stilling til hovedsambandet mellom øst og vest, vil jeg og mannskapet mitt kjøre de ulike rutene og møte folk langs veien. Vi vil se tilstanden på veinettet med egne øyne og vi vil lytte til de som bor langs veien. Vi vil møte næringsliv, yrkessjåfører, organisasjoner, lokale politikere og folk flest, sier samferdselsminister Solvik-Olsen. Han uttaler at det er viktig med mer pålitelig samband og redusert reisetid mellom øst og vest. I tillegg påpeker han at det må være noen hovedtraséer som er særlig lagt til rette for langtransport.

– Da kan vi ikke spre investeringsmidlene tynt utover. Samtidig må vi fortsette det viktige arbeidet med rassikring og trafikksikring på alle fjellovergangene. Vi skal også følge opp de prioriteringene som allerede ligger i dagens Nasjonal transportplan, blant annet utbyggingen av E16 over Filefjell som nå er i gang, sier samferdselsministeren.  

Samferdselsministeren inviterer også til folkemøte i Bergen når han og de andre politikerne kommer frem, klokka 19.00 på Radisson Blu Hotel Norge.

– Jeg ser frem til å få gode råd fra engasjerte veibrukere, uttaler Solvik-Olsen.