Tilbudsåpning for E18 Homstvedt-Melleby

NCC leverte det laveste tilbudet på 386,9 millioner kr. i konkurransen om bygging av fire kilometer ny motorveg ved Mysen i Østfold. Strekningen er en del av prosjektet E18 Ørje-Vinterbro, og her blir det både to, tre og firefelts veg.

Byggeleder Jørn Arild Pettersen i Statens vegvesen (midten) åpner tilbudspakkene, ledsaget av prosjektsekretær Linda Karlsen og kontrollingeniør Lars Oulie.
Byggeleder Jørn Arild Pettersen i Statens vegvesen (midten) åpner tilbudspakkene, ledsaget av prosjektsekretær Linda Karlsen og kontrollingeniør Lars Oulie. Foto: Foto: Georg Ståle Brødholt
Publisert Oppdatert
NCC Construction AS, ved prosjektleder Knut Hansen, bød 386,9 mill.kr. under tilbudskonkurransen for ny E18 på strekningen Homstvedt-Melleby i Østfold.
NCC Construction AS, ved prosjektleder Knut Hansen, bød 386,9 mill.kr. under tilbudskonkurransen for ny E18 på strekningen Homstvedt-Melleby i Østfold. Foto: Foto: Georg Ståle Brødholt

Fakta om E18 Homstvedt-Melleby:

Det blir fire kilometer ny motorveg

Vegen får både to, tre og fire felter

En 150 meter lang tunnel får tre felter

Vest for tunnelen blir det firefelts veg og i øst mot Sverige to felter.

Det blir fire nye broer på selve E18, en overgangsbro og tre kulverter

Tilbudskonkurransen omfattet andre del av parsellen Momarken-Melleby, som har blitt delt opp i to entrepriser (kontrakter).

Byggestart for E18 Homstvedt-Melleby ventes juni/juli 2012 og hele strekningen skal stå ferdig sommeren 2014.

Disse entreprenørene leverte tilbud:

NCC Construction AS, 386,9 mill.kr

Veidekke Entreprenør, 416,2 mill.kr

Mesta, 449,6 mill.kr

Da fristen gikk ut mandag 12.mars hadde tre entreprenører levert inn bud, som varierte fra 386,9 millioner til 449,6 millioner kroner. Det skal bygges ny motorveg med tunnel, fem broer og tre kulverter.

En krevende jobb

- Vi har ikke hatt oppdrag på E18 i Østfold tidligere, men hadde stor tro på at dette skulle gå. Det er en krevende jobb med tunnel og dårlige grunnforhold, men det var større forskjell på tilbudene enn forventet, sier Knut Hansen, prosjektleder i NCC Construction AS.

Ny E18 Momarken-Melleby har blitt delt opp i to entrepriser, der det nå var tilbudskonkurranse for den siste etappen fra Homstvedt til Melleby som går gjennom skog og jordbruksområder.

Bløte partier krever lett masse

- Dette er en strekning med ekstra kostnader knyttet til bløte partier som krever bruk av lette masser som skumglass og Leca. I tillegg er det en kort tunnel på 150 meter, der prisen per meter blir relativt høy, sier byggeleder Jørn Arild Pettersen i Statens vegvesen.

Ved tilbudsåpningen på den første entreprisen i september 2011 var det syv entreprenører som deltok, mens antallet nå var redusert til tre.

Økt aktivitet i markedet

- Det var færre tilbydere enn normalt og tilbudsprisene lå noe i overkant av hva vi hadde forventet. Dette kan tyde på økende aktivitet i markedet, sier byggeleder Jørn Arild Pettersen i Statens vegvesen.

Nå skal tilbudene kvalitetssikres og rett etter påske forventer byggelederen å kunne sende ut brev om valg av entreprenør. Signering av kontrakt kan tidligst skje 20.april.

Det vil bli inngått en såkalt målpriskontrakt med den foretrukne entreprenøren, før man forhandler om de siste detaljene. Tømmerhogst i vegtraseen vl kunne starte i april, mens byggestart kan ventes i månedsskiftet juni/juli 2012.

Her ses hele strekningen Momarken-Melleby, der tilbudskonkurransen gjelder den østlige halvdelen fra Homstvedt (ved fylkesvei 123) til Melleby.
Her ses hele strekningen Momarken-Melleby, der tilbudskonkurransen gjelder den østlige halvdelen fra Homstvedt (ved fylkesvei 123) til Melleby. Foto: Foto: Statens vegvesen.