Tilbudsåpning Vossapakka

Tirsdag 15. september åpnet Statens vegvesen tilbudene for bygging av to delprosjekt i Vossapakken, nemlig Rv. 13 øvre Granvin-Voss grense og Rv. 13 Mønshaug-Palmafoss.

konsernsjef Terje R. Venold Veidekke ASA

konsernsjef Terje R. Venold Veidekke ASA

Publisert Oppdatert

Da fristen gikk ut, hadde syv tilbud kommet inn, og prosjektleder Lars Magnar Røneid er godt fornøyd med prisene.

- Veidekke er rimeligst med 311 millioner kroner, og under våre overslag. Nå ligger alt til rette for oppstart i november. Spesielt godt med riktig pris er det fordi vi i etterkant har gjort endringer i prosjektet for å bedre trafikksikkerhet. Bl.a. er veibredden utvidet med en meter, og det er lagt inn lys på en del av strekningen i tillegg til at to tunneler på henholdsvis én og to kilometer slått sammen til å bli én på fire kilometer. Dette er selvsagt også utslagsgivende på pris.

Bompengeinnkreving

Vossapakka består i tillegg til de to omtalte prosjektene på riksvei 13, også av E16 Stamvei forbi Voss/Vangstunnelen og utbygging av et kryss på Stanghelle. Prosjektet er delvis bompengefinansiert, forteller Statens vegvesen i en pressemelding tirsdag kveld.

Det skal etableres to bomstasjoner: én på rikveg 13 nær kommunegrensa Voss/Granvin og én på E16 nær grensa mellom Voss og Vaksdal.

Disse skal settes i drift våren 2010 og innkreves via Autopass.

Vossapakka har en styringsramme på 1130 mill. kroner og er planlagt ferdig utbygget i løpet av 2013.