Tilbyr amnesti for varslere i bygg- og anlegg

Konkurransetilsynet følger byggebransjen nøye på grunn av frykt for prissamarbeid. Spesielt er dette tema nå når krisepakken er en realitet. Ett av virkemidlene for å ta synderne vil bli å tilby amnesti for varslere.

sladrehank varsler

sladrehank varsler

Publisert Oppdatert

Når krise-milliardene nå skal brukes, kan det koste det offentlige dyrt dersom ulovlige samarbeidssammenslutninger presser prisene opp.

Undersøkelser viser at prisnivået i et prosjekt kan stige med opp til 40% ved ulovlig samarbeid entreprenører imellom. Og ifølge etterforskningsdirektør ved Konkurransetilsynet, Eirik Stolt-Nielsen, er bygg og anlegg allerede overrepresentert blant sakene de behandler.

Dette er ikke overraskende. Ifølge Næringslivets sikkerhetsorganisasjon sier én av fem av virksomhetene i bygg- og anlegg at de kjenner til prissamarbeid i egen bransje.

Men nå skal de altså tas.

Neste uke starter en omfattende offentlig informasjonskampanje for å gjøre oppmerksom på både at samarbeid med konkurrenter kan være straffbart, og om at Konkurransetilsynet innfører amnesti til den som varsler om ulovlig virksomhet først.

- Den som varsler først går fri mens de andre risikerer å stå igjen med kraftige reaksjoner, avslutter Stolt-Nielsen.

Dette er tiltak som ofte er brukt i utlandet med stort hell. I Norge har vi derimot liten erfaring på dette området, til tross av at en lovendring åpnet for dette allerede i 2005.