Kleppas ambisjon:

Tipp topp vei og bane innen 20 år

Foran en samlet anleggsbransje kom Kleppa med denne ambisjonen. Et tipp topp vei- og banenett innen 20 år.

Samferdselsminister Mangnhild Meltveit Kleppa må innrømme at bevilgningene må høyere opp i 2013 for at hun skal nå rammene i NTP.

Samferdselsminister Mangnhild Meltveit Kleppa må innrømme at bevilgningene må høyere opp i 2013 for at hun skal nå rammene i NTP.

Publisert Oppdatert
Bevilgningen til samferdselsdepartementet i 2012 er 31,8 milliarder kroner. Jernbanen får 39,5% av dette. Vei får 51,2% og 9,3% går til annet.

Bevilgningen til samferdselsdepartementet i 2012 er 31,8 milliarder kroner. Jernbanen får 39,5% av dette. Vei får 51,2% og 9,3% går til annet.

Raskere planlegging av prosjektene blir Kleppas kjepphest. Hun har til og med satt ned en hurtigarbeidende utredningsgruppe på saken.

Raskere planlegging av prosjektene blir Kleppas kjepphest. Hun har til og med satt ned en hurtigarbeidende utredningsgruppe på saken.

Det skal, i følge samferdselsministeren, gjøres med økte bevilgninger, smartere bruk av pengene og ikke minst, mer effektiv planlegging.

Hurtiggruppe

- Planleggingen er min kjepphest og en utredningsgruppe i departementet skal komme med forslag til tiltak som kan effektivisere denne prosessen, lovte Kleppa.

Gruppen som i følge Kleppa, er en hurtigarbeidende gruppe, har frist på seg til første april.

Så og si

Under den første dagen på Anleggsdagene er temaet næringspolitikk. MEF stilte Kleppa spørsmålet om Norge er i rute når det gjelder investeringer og vedlikehold på vei og bane.

Samferdselsministeren fra SP kunne si at vi er så og si i rute med 75% oppfylling. Dermed måtte hun også innrømme at nåværende NTPs siste år, 2013, må ligge høyere enn de tre foregående.

45% økning

Neste NTP kan innebære et kjempeløft dersom Kleppas lovnader blir en realitet om 45% økning i rammene. Hun understrekte at dette er noe regjeringen ikke har forpliktet seg til enda.

18 store

For inneværende år vil bevilgningene økes med 2,4 imilliarder kroner og blant annet innebærer det 18 store (over 100 millioner kroner) veiprosjekter.

- Nå skal vi sammen bygge landet, avsluttet Kleppa med og så utover en samlet anleggsbransje.

Oppfylling

MEFs Anleggsdager feirer i år 30 år og administrerende direktør Trond Johannesen innledet årets anleggskonferanse med å knytte spenning til om regjeringen kommer til å klare å oppfylle rammene i nasjonal transportplan i løpet av 2013.

Bevilgningene i samferdselsbudsjettet har et betydelig etterslep i forhold til NTP minner han Kleppa om.

I perioden 2014 til 2023 evil NTP havne på mellom 290 til 420 milliarder kroner. Han spør så bransjen om det er nok kapasitet til å klare dette.

50/50

Bransjen er todelt når det gjelder tilbakemeldinger om kapasiteten, den ene halvpart melder om ingen ledig kapasitet mens den andre melder om 50% ledig kapasitet.

Denne todelingen ligner forholdene under forrige finanskrise, minner han om.

Effektivitetsøkning

2011 ble et godt år med økte bevilgninger, en økning i kontrakter med 30% og en økning i kontraktssummer på 142%.

Likevel viser tallene en fallende sysselsetting tross økte bevilgninger og produktivitet.

Johannesen sier derfor at 2011 var et godt år for effektivitetsøkning i anleggsbransjen.

Må ha investeringer

Redsel for ny krise skaper nå usikkerhet og gjør situasjonen usikker. Derfor bedyrer han at det er viktigere enn noen gang med investeringer i vei og bane.

20% vurderer å permittere eller si opp ansatte. Anleggsbransjen er klar for nye oppdrag, mener han.

Handlefrihet

Han håper beslutningstakere kan tenke mer i retning av helhetlige prosjekter.

Til Kleppa minner han om at regjeringen har en handlefrihet som ingen annen har hatt tidligere. Derfor vil han at det skal satses på infrastruktur som aldri før.

Administrerende direktør i MEF, Trond Johannesen, synes det er viktigere enn noen gang å investere i vei og bane. Arkivfoto.

Administrerende direktør i MEF, Trond Johannesen, synes det er viktigere enn noen gang å investere i vei og bane. Arkivfoto.