Tjener store penger på miljøstyring

Leif Abrahamsen synes det er gøy å jobbe med miljøstyring på Ensjøprosjektet. Gjenvinning er stikkordet. – På et prosjekt som dette kan det spares millionbeløp, hevder anleggslederen i Oslo Vei.

Publisert Oppdatert

Leif Abrahamsen sto for ett av de mest interessante foredragene på HMS-dagen under Anleggsdagene på Gardermoen i januar. Til forskjell fra mange av de andre innleggene snakket Abrahamsen om praktisk arbeid og om erfaringene Oslo Vei AS har gjort som Miljøfyrtårn-bedrift.

Bare i underkant av to prosent av MEF-bedriftene bærer Miljøfyrtårn-logo. Og at det ikke bare er en belastning og en ekstrakostnad å tenke miljø, får vi klart inntrykk av etter å ha vært med Leif rundt på Ensjøanlegget i etterkant av konferansen. Her er det lagt vekt både på å sikre arbeidsplassen for egne ansatte og for de mange som bor og jobber ved og langs en vei som har vært og som fortsatt er sterkt trafikkert.

Miljøgate

Oslo Vei AS har oppdraget med å oppgradere Ensjøveien i Oslo mellom Strømsveien og Johan H. Andresens vei. Arbeidene startet opp i 2008. Det er en omfattende jobb som omfatter både vann og avløp, kabler, veidrenering og ny veioppbygging.

Det er også bygget en ny vannkulvert i krysset mellom Ensjøveien og Gladengveien for Hovinbekken som i fremtiden skal føres gjennom Ensjøveien og ut på Ensjø torg samt støping av ny vannkum med størrelse 4x5 meter.

Her er det også lagt ned mye teknisk infrastruktur. Ensjøveien lages "gravefritt", det vil si at det er lagt ned kabelkanaler langs hele veistrekningen, som skal gjenoppstå som miljøgate en gang til sommeren.

- Vi har et anleggsbelte på 800 meter som vi jobber i nå. Og vi har flyttet oss fra sydsiden til nordsiden av veien, sier Leif Abrahamsen og peker på de lange tegningene på veggen inne i brakka som er fulle av røde, blå og grønne linjer. De viser all infrastrukturen som skal legges ned i bakken. Og det er ikke lite!

Miljøfyrtårn

Som Miljøfyrtårn-bedrift var Oslo Vei AS direktekvalifisert, men var ikke laveste anbyder på jobben. Oppdraget tilfalt imidlertid Abrahamsen og hans folk da laveste anbyder ikke kunne dokumentere et tilfredsstillende miljøstyringssystem.

- For oss har det vært en grei vei å gå, selv om det følger en god del forpliktelser med. Vi blir resertifisert hvert annet år og må forplikte oss til å gjøre det vi kan for å handle mest mulig miljøriktig, enten det dreier seg om gjenvinning eller å ta vare på ytre miljø under anleggsperioden, forklarer Leif Abrahamsen.

Les mer om Leif Abrahamsen og Ensjøprosjektet i neste nummer av AnleggsMagasinet (nummer 1-2011).