Eiganestunnelen:

To entreprenører vil bygge Eiganestunnelen

Arbeidsfelleskapet Bilfinger Construction/Stangeland Maskin AS hadde det laveste tilbudet med 2,02 milliarder kroner.

Illustrasjonen viser ny E39 sett sør-østover mot krysset med Randabergveien.

Illustrasjonen viser ny E39 sett sør-østover mot krysset med Randabergveien. Foto: Statens vegvesen

Publisert Oppdatert
Oversiktstegning for Ryfylkeforbindelsen (Ryfast) og E39 Eiganestunnelen.

Oversiktstegning for Ryfylkeforbindelsen (Ryfast) og E39 Eiganestunnelen. Foto: Statens vegvesen

- Vi konstaterer at vi fikk to tilbydere på denne kontrakten. Det er litt færre enn vi ideelt ønsket oss. Prisene ligger også i overkant av det vi hadde ventet oss. Dette gjenspeiler nok at dette er den mest krevende kontrakten i prosjektet, sier prosjektleder Gunnar Eiterjord.

Den andre entreprenøren som har levert tilbud er Skanska Norge AS, med 2,15 milliarder kroner.

Omfattende jobb

Nå skal tilbudene kontrollregnes, før det blir bestemt hvem som får kontrakten.

Entreprenøren som får jobben skal blant annet bygge 3,7 kilometer tunnel med to løp under Stavanger. Eiganestunnelen går frå Schancheholen/Våland kolonihage til Tasta. Prosjektet består av fem kilometer med ny firefeltsvei, der 3,7 kilometer er Eiganestunnelen.

Anlegget blir bygget for å bedre avviklingen av trafikken på E39, for å redusere antall ulykker, avlaste dagens lokalveier og bedre miljøet.

Selskapet som får kontrakten har en omfattende jobb foran seg. I tillegg til byggingv av selve Eiganestunnelen, får entreprenøren blant annet også oppgaven med å bygge nærmere en kilometer av Hundvågtunnelen, bygging av et omfattende system av av- og på-ramper og en kilometer ny vei mellom Schancheholen og rundkjøringen i Madlaveien. I tillegg kommer fire nye rundkjøringer, en 160 meter lang miljøkulvert og en kilometer av Sykkelstamvegen.

Byggestart neste år

Statens vegvesen regner med byggestart i februar 2014.

Store mengder masser skal hentes ut og fraktes vekk. I tunnelen er det snakk om rundt 800.000 kubikkmeter. På anleggene i dagen er det rundt 200.000 kubikkmeter med fjell. Det meste av steinen skal nyttes til utfylling i Jåttåvågen, der det skal bygges hus og folkebad.

Sikringen i Eiganestunnelen er svært omfattende, med injeksjon, bolter, sprøytebetong og betongelement.

Eiganestunnelen skal stå klar til åpning i 2019.