Tøffe tak hos tunnel-selskapene

Det er tøffe tider for tunneldriverne. I løpet av kort tid har to norske tunnelselskap inngått intensjonsavtaler om salg til nye eiere, Risa Rock AS og Mika AS.

Kvinne anlegg betonmast

Kvinne anlegg betonmast

Publisert Oppdatert

Før jul ble det inngått intensjonsavtale mellom NCC Construction Norge og Risa-konsernet/ledende ansatte i Risa Rock AS om å overta selskapet.

På nyåret kom meldingen om at OBOS Forretningsbygg AS og Betonmast AS har inngått intensjonsavtale om salg av Mika AS.

Til nå har OBOS Forretningsbygg AS eid 98.97 prosent av aksjene i tunnelentreprenøren, som de siste årene har bygget store infrastrukturtunneler som Nøstvedtunnelen på E6 sør for Oslo (ferdig 2008) og nå Gevingåstunnelen (jernbane) mellom Nord- og Sør-Trøndelag.

Men landingen av slike prestisjeprosjekt til tross, selskapet har slitt de to siste årene. I 2008 og 2009 har Mika AS "vært i gjennom en betydelig økonomisk omstrukturering av virksomheten for å sikre grunnlag for videre drift" , heter det i pressemeldingen som kom i forbindelse med oppkjøpet.

Har ambisjoner

Partene skal nå gjennomføre en due diligenceprosess og forestå sluttforhandlinger av en aksjekjøpsavtale.

- Vi tror Betonmast er en riktig ny eier for Mika med både økonomisk styrke, muligheter for synergier med egen virksomhet og ikke minst entreprenørkompetanse til å videreutvikle selskapet til å bli en ledende og lønnsom norsk tunnelentreprenør, uttaler Martin Mæland, konsernsjef i OBOS.

- Betonmast har ambisjoner om å utvikle seg til å bli blant de ledende entreprenørene i Norge. Mikas svært gode kompetanse og erfaring, spesielt innenfor underjordsarbeider, vil være kompletterende til vår øvrige anleggsvirksomhet. Dermed er i vi i ferd med å utvikle oss til å bli en betydelig aktør innenfor vei-, jernbane- og kraftverksutbygging, uttaler Petter Vistnes, konsernsjef i Betonmast.

Betonmast-gruppen består av en Byggvirksomhet som er lokalisert i Oslo, Bergen, Fredrikstad, Romerike og Arendal, en Anleggsvirksomhet som er lokalisert i Oslo og på Vestlandet samt Miljøsanering, som er lokalisert i Oslo. Forventet omsetning i 2009 er ca. 850 mill. NOK. Betonmast ble etablert i 1923.