Tøffere hverdag for anleggsbransjen

15 fylkeskommuner samt Oslo kommune melder at de har gode erfaringer ett år etter at 17.000 kilometer riksveier ble fylkenes ansvar. Det viser en undersøkelse Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har gjort. Likevel er hverdagen blitt tøffere for anleggsbransjen.

Styreleder i MEF, Arnfinn Repstad holdt foredrag i 2011.

Styreleder i MEF, Arnfinn Repstad holdt foredrag i 2011.

Publisert Oppdatert

Styreleder i MEF, Arnfinn Repstad, slår fast at det på tross av Forvaltningsreformen er blitt færre veioppdrag å kjempe om for entreprenørene. I 2010 var det en klar nedgang i veianbudene, sammenlignet med 2009. - For de som ikke får være med er det blitt en tøffere hverdag, slår Repstad fast. Han ønsker seg en overoppfylling av nasjonal Transportplan og at neste NTP skal inneholde "hårete mål".

Andre dag av Anleggsdagene på Gardermoen er viet samferdsel. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen mener at man i 2010 for første gang holdt tritt på vedlikeholdssiden, selv om det ble færre jobber å kjempe om på investeringssiden.

Anleggsdagene arrangeres for 30. gang og det er ventet rundt 800 deltagere til konferansen, som avsluttes torsdag ettermiddag.