Tollpost Globe Norden rundt

Etter at Tollpost Globe ble en del av Posten Norden Konsernet har et nordisk transportnett sett dagens lys.

Publisert Oppdatert

Tollpost er igjen blitt en internasjonal aktør - riktignok kun innenfor Norden (foreløpig? Red. anm) og riktignok kun innen dør/dør transporter av et produkt som har fått betegnelsen "Pall Eksport Norden".

Produktet er beregnet på et volum på én til fem paller til samme mottager - fra dør til dør. Det omfatter ikke farlig gods eller temperaturregulert gods.