Tollpost Globe Norden rundt

Etter at Tollpost Globe ble en del av Posten Norden Konsernet har et nordisk transportnett sett dagens lys.

Opprettet

Tollpost er igjen blitt en internasjonal aktør - riktignok kun innenfor Norden (foreløpig? Red. anm) og riktignok kun innen dør/dør transporter av et produkt som har fått betegnelsen "Pall Eksport Norden".

Produktet er beregnet på et volum på én til fem paller til samme mottager - fra dør til dør. Det omfatter ikke farlig gods eller temperaturregulert gods.