Trafikkaos på mandag?

Mandag 26. oktober kan det bli trafikkaos i morgenrushet gjennom Oslo. Allerede førstkommende lørdag starter arbeidet med å koble Festningstunnelen til senketunnelen i Bjørvika. Arbeidet vil pågå frem til mai 2010.

Publisert Oppdatert

På hjemmesidene til Statens vegvesen ligger det både tegninger og bilder som skal gi inntrykk av noen av utfordringene man står overfor. Tegningen viser tunnelen mot Bjørvika. En kjeller er gravd ut 100 meter inn under Festningstunnelen. Det er støpt en ny betongplate, som blir den nye kjørebanen. Gulvet i Festningstunnelen skjæres bort i biter og senkes inntil fire meter til den nye kjørebanen.

Tunnelløpet er strengt i enden der sammenkoblingen skjer. Tunnelen benyttes fram til avkjøringsrampen - det såkalte danskeløpet - og videre i et nytt midlertidig kjørefelt rundt Havnelageret, som flettes inn på E18 på høyde med børsen.

I det vestgående tunnelløpet går det to felt ut av Oslo (inn mot Lysaker) og ett felt mot Oslo. Det er med andre ord møtende trafikk i tunnelen. Kjøreretningene er fysisk atskilt med en fysisk sperre.

Bilistene må merke seg:

· Fartsgrensen er 50 km/t.

· Nye kjøremønstre - følg nøye med på skiltingen.

· Smale kjørefelt og møtende trafikk i vestgående felt (mot Lysaker).

· Ett felt i østgående retning (mot Oslo S).