Transport og anlegg blant de farligste yrkene

Bygg- og anleggsvirksomhet samt transport ligger fortsatt høyt på dødsstatistikken viser tall fra Arbeidstilsynet.

Publisert Oppdatert

At bransjene tungt.no skriver mest om, transport og anlegg, er overrepresentert på døds- og ulykkesstatistikkene, er kanskje ikke så overraskende.

Noe av det farligste vi gjør i løpet av en arbeidsdag er å være i trafikken eller å betjene maskiner av ymse slag på større eller mindre anleggsplasser.

Også byggebransjen og landbruket opplever mange arbeidsskader og også dødsulykker.

I 2009 mistet 42 personer livet på jobb. Det var en nedgang på ni fra året før. Gjennomsnittet for de ti siste årene viser 43 registrerte arbeidsskadedødsfall pr år. Det er registrert flest dødsulykker innen transport og lager og bygge- og anleggsvirksomhet. En tredjedel av arbeidsskadedødsfallene i 2009 var trafikkulykker.

- Arbeidsulykker skal og kan forebygges. Målet er null dødsulykker. Det skal ikke være farlig å gå på jobb, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet til tilsynets egen hjemmeside, www.arbeidstilsynet.no.

- Det er positivt å se en nedgang i antall dødsulykker fra 2008, men tallene skal ikke være noen hvilepute.

- Vi frykter at dødsulykketallene vil stige igjen i 2010, fordi antall døde den siste løpende 12-månedersperioden har økt siden august i fjor, sier Finboe Svendsen.

Over halvparten av de forulykkede er i aldersgruppen 40 til 54 år. Bortsett fra en kvinne var alle de omkomne menn. To av de forulykkede hadde annet statsborgerskap enn norsk.

En tredjedel av arbeidsskadedødsfallene i 2009 skyldtes trafikkulykker. Tretten omkomne i trafikken betyr åtte flere enn i 2008 og tre flere enn i 2007.

- Et viktig tiltak for å forebygge trafikkulykker er å se på kjøre- og hviletid. Arbeidsgiver må tenke gjennom hva som er forsvarlig lang arbeidsdag og sørge for at bilene har gode dekk og er i god teknisk stand, oppfordrer Finboe Svendsen.

Totalt 17 av de omkomne har arbeidet i eller med maskiner og arbeidsutstyr som gravemaskin, lastebil og kran. Det ser ikke ut til at det har vært noe feil med det tekniske utstyret, skriver Arbeidstilsynet. 15 av de omkomne arbeidet alene og ble senere funnet død på stedet.

- Opplæring i riktig og forsvarlig bruk av teknisk utstyr er helt avgjørende for å forebygge arbeidsulykker. Arbeidsgiver har også ansvar for å vurdere om det er trygt å arbeide alene, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.