Tre om veien

Publisert Oppdatert

Tre tilbydere meldte sin interesse for oppdraget på riksvei 80 Mjøneskleiva - Kistrand, sier Avisa Norland.

De tre tilbyderne er Tore Løkke AS, M3 Anlegg AS og Mesta Entreprenør AS.

M3 Anlegg AS, Bodø hadde laveste tilbud.

Prosjektet skal nå gå gjennom tilbudene, kontrollregne og gjøre sin innstilling. Ut fra innkomne tilbud må det også velges hvilket alternativ som skal bygges. Kontrakt mellom Statens vegvesen og valgt entreprenør kan inngås i løpet av desember.

Prosjektet

Planstrekningen er 1,2 km lang og ligger langs rv. 80 ca 28 km øst for Bodø sentrum.

Dagens riksvei 80 ved Mjøneskleiva har dårlig standard. Området har noe hyttebebyggelse og flere avkjørsler, hvor flere har dårlig sikt. Planstrekningen skiller seg ut med dårligere standard enn tilstøtende vei. Prosjektet omfatter også en kurveutbedring i Ytter Djupdalen på Kistrand.

Reguleringsplan ble vedtatt i Bodø bystyre i mai 2008.

Det er planlagt byggestart tidlig neste år, med ferdigstillelse sommer/høst 2009, avhengig av hvilket alternativ som blir valgt.

Finansiering

Prosjektet finansieres som et spleiselag. Bompengeselskapet "Veipakke Salten AS" forskutterer i stor grad utbyggingen i 2009, Staten bidrar med trafikksikkerhetsmidler i perioden 2009-2011 og næringslivet i Bodø bidrar med 2 millioner i såkalte RDA-midler