Tredobler investeringene til vei

En rapport fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) som ble lagt frem i forbindelse med Anleggsdagene på Gardermoen, viser at de fleste fylker tar ansvar for sin andel av de 17000 kilometerne riksvei som de overtok 1. januar i år. De bruker midlene som er overført fra Statens vegvesens budsjett til det de var ment til, nemlig vei. Fylkene nesten tredobler sine investeringer til 4,9 milliarder kroner i 2010, mot 1,7 milliarder kroner i 2009.

Publisert Oppdatert

Tall som MEF har hentet inn viser at fylkene vil bruke til sammen 9,9 milliarder kroner til drift, vedlikehold og investeringer i vei i 2010. I 2009 disponerte fylkene 3,7 milliarder kroner til vei.

På statsbudsjettet for 2010 er Statens vegvesen gitt en samlet bevilgning på 14 milliarder kroner, hvorav 5,1 milliarder kroner går til veiinvesteringer.

Dette gjør fylkene til en nesten like stor veiutbygger som staten i 2010.

- Fylkene tar sitt økte vegansvar på alvor og vil bruke de økte overføringene fra statsbudsjettet til vegbygging. Dette er svært positivt, sier administrerende direktør Trond Johannesen i Maskinentreprenørenes Forbund, i en pressemelding fra MEF. -Vi i anleggsbransjen var skeptiske til Forvaltningsreformen og om fylkene ville bruke de økte overføringene til vegformål, men vi er heldigvis beroliget, legger Johannesen til.

Mange fylker tar også opp lån med rentekompensasjon fra staten. Dette betyr at fylkene bruker ca 0,6 milliarder kroner mer på vei enn det som var forventet.

-For MEF og MEFs medlemmer er det svært viktig å ha en tett og god dialog med fylkene, understreker Johannesen.

Det er stor forskjell på størrelsen til fylkenes veiadministrasjon. Få fylker har en egen politisk ansvarlig utelukkende for samferdselssaker, viser MEFs undersøkelse. De fleste fylker er i ferd med å gjennomføre både politiske og administrative endringer som følge av Forvaltningsreformen, de fleste har planer om å ansette flere.

Statens vegvesen omorganiserer for å kunne tilby sine tjenester til fylkene. Fra 1. januar i år er det igjen et fylkesveikontor i hvert fylke, slik det var fram til reformen av Staten vegvesen i 2003. Fylkeskommunene kan kostnadsfritt benytte tjenestene til Statens vegvesen, men de kan også velge å kjøpe tjenester av andre tilbydere.

-MEF vil ta initiativ til en konferanse om ulike sider ved vegforvaltningen etter Forvaltningsreformen. Målet med konferansen skal være å bygge og forbedre samarbeidet mellom fylkeskommunene, Statens vegvesen og anleggsbransjen, avslutter Johannesen.