Trekker i nødbrems for Gevingåsen-tunnel

Fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag, Tor Erik Jensen (H) har skrevet brev til samferdelsminister Liv Signe Navarsete, der han ber om at den planlagte jernbanetunnelen mellom Hommelvik og Hell blir stoppet.

Publisert Oppdatert

Stortinget har bevilget penger til oppstart av tunnelarbeidet, og anleggsarbeidet skal etter planen ta til på vårparten dette året.

Men nå - i tolvte time - trekker altså nordtrønderne i nødbremsen og ber samferdselsministeren stoppe arbeidet.

Årsaken er at Jensen ifølge Trønder-Avisa mener tunnelen som planlegges bygget baserer seg på fortidens behov og teknologi - ikke fremtidens.

Tor Erik Jensen er ikke alene om dette kravet, for ifølge Trønder-Avisa har alle ordførere mellom Steinkjer og Stjørdal sluttet seg til Jensens brev.