Trinn III for Havarikommisjonen ferdig

Statsbygg har ferdigstilt byggetrinn III ved Statens havarikommisjon for transport på Lillestrøm. Onsdag 10. november overleverer administrerende direktør Øivind Christoffersen i Statsbygg lokalene til direktør Grete Myhre i Statens havarikommisjon for transport.

Publisert Oppdatert

Statens havarikommisjon for transport ligger ved Kjeller militære flyplass. Nybygget som overleveres onsdag er det tredje byggeprosjektet Statsbygg har ferdigstilt for Havarikommisjonen. Behovet for et nybygg kom etter at etaten fikk utvidet mandatet sitt, og Sjøfartsavdelingen ble opprettet.

Nybygget består av 20 cellekontorer, to møterom og et felles pauseareal samt lager for utrykningsmateriell. Byggetrinnet er utført som en frittliggende paviljong som er tilknyttet de øvrige bygningene med en gang. Det er også opparbeidet en atriumshage som fungerer som et ekstra pauseareal for de ansatte.

Byggetrinn I stod ferdig i 2001 og byggetrinn II i 2005.

Prosjektet

Nybygget har et bruttoareal på 906 kvadratmeter. Byggeperioden var fra november 2009 til juni 2010. Oppdragsgiver var Statens havarikommisjon for transport. Kostnadsrammen var 42 millioner kroner.

Totalentreprenøren har vært Tronrud Entreprenør AS. Arkitekt har vært Longva arkitekter AS.