Trives på jobben

En undersøkelse blant medarbeiderne i Mesta Drift viser at de ansatte trives bedre i selskapet enn de gjorde for tre år siden.

Publisert Oppdatert

Det er bedriftshelsetjenesten i Mesta (BHT) som har utført medarbeiderundersøkelsen for Mesta Drift. Undersøkelsen har omfattet temaer som jobbkrav, krav til læring, rolleforventninger, kontroll i arbeidet, arbeidets forutsigbarhet, sosialt samspill og ledelse .

Resultatene viser en klar framgang og dermed økt medarbeidertrivsel i forhold til tilsvarende undersøkelse i 2007.- I utgangspunktet skulle det kun gjennomføres en undersøkelse for å kartlegge lederkompetansen i forbindelse med lederprogrammet LiM (Ledelse i Mesta), forteller lederen i BHT, Monika Oldervoll Fosse.

Men når det først skulle gjennomføres en undersøkelse ble det inkludert flere spørsmål for også å kartlegge flere områder som har betydning for arbeidsmiljøet.

Undersøkelsen viser at ansatte på ulike nivåer i Mesta Drift opplever økt medarbeidertilfredshet. Satsing på bedre lederskap er årsaken til forbedringen. I løpet av 2009 har alle driftssjefer, kontraktsledere og anleggsledere gjennomgått lederprogrammet.

- Vi mener styrkingen av lederkompetansen har hatt god effekt. Undersøkelsen viser at veiarbeidere, kontrakts- og anleggsledere, driftssjefer og ansatte i stab/støtte er mer fornøyde med alle områdene som ble undersøkt, konstaterer sier Oldervoll Fosse.