Troms får dobbelt så mye vei

Publisert Oppdatert

Troms får dobbelt så mye vei, men færre kroner til vedlikehold og investeringer, melder Nordlys.

I 2010 overtar fylkeskommunene 17.200 kilometer riksvei og 78 fergesamband i forbindelse med forvaltningsreformen. Staten beholder stamveinettet på om lag 10.000 kilometer. For Troms betyr det at fylket får 1180 nye kilometer med fylkesveier i tillegg til de vel 1170 kilometerne vi har. Staten skal fortsatt ha ansvaret for E6 og for hovedveiene inn til Tromsø og Harstad.

Mer vei, mindre penger

Fylkene krevd at staten må ta ansvar for det store vedlikeholdsetterslepet, og at de må få tilført kompetanse. Regjeringen gir ingen garantier for framtidig vedlikehold.

- Troms får etter overtakelsen 178 millioner kroner til veivedlikehold. Det er en økning på 48 millioner. Problemet er at det ikke gir oss nok til vedlikehold. Rundt 70 prosent av vedlikeholdsbudsjettet brukes på brøyting, sier Kari-Anne Opsal, fylkesråd for Miljø og samferdsel i Troms.

Det lave investeringsbeløpet er likevel det største problemet, mener hun.

- Troms fylke overtar 6,8 prosent av landets veinett, men får bare 3 prosent av landets investeringsmidler. Vi mener det burde vært samsvar mellom veimengde og investeringsmidler, sier hun.