Truer med rettssak mot Sortland kommune

Publisert Oppdatert

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS truer med å gå til rettssak mot Sortland kommune dersom selskapet ikke umiddelbart får oppgjør for Bjørklundveien, skriver Bladet Vesterålen.

- Vi vil igangsette rettslig forfølging av byggherren hvis denne nå ikke viser vilje til å oppfylle sine kontraktsmessige forpliktelser, skriver prosjektleder Knut-Are Ellingsen i et fem sider langt brev til Sortland kommunes kommunaltekniske avdeling.

Stor avstand

I brevet går Ellingsen gjennom punkt for punkt av merknadene Sortland kommune har sendt til entreprenørselskapet. De aller fleste av kommunens innsigelser avvises, og det er tydelig at det er stor avstand mellom partene:

- Påstanden til byggherren er grunnløs og entreprenøren opprettholder sin rett til rentekrav.

- Hvis byggherren mener at kontrakten inneholder andre regler må byggherren vise til dette. Hvis ikke anser vi innsigelsen som grunnløs og entreprenøren opprettholder sin rett til rentekrav.

- Utover dette er de innsigelser som er gitt, kommet altfor sent, og entreprenøren opprettholder sine krav uforandret.

- Grunnløst

- Dette varsel skal entreprenøren ha med rimelig tidsfrist. Vi har ikke mottatt slikt varsel. På bakgrunn av dette anses påstanden som grunnløs.

- Det er med undring at byggherren igjen kommer med påstand om manglende dokumentasjon på sikkerhet ved sprengning.

- Igjen et utsagn fra byggherren uten å vise til hvor dette avvik er registrert og hva avviket gjelder. Det vil derfor være umulig å forholde seg til og å kommentere. Kravet avvises av entreprenøren.

Avslutningsvis skriver Ellingsen at Sortland kommunes innsigelser ikke kan belegges i verken kontrakten eller kontraktens standarder.