Tunnel i Finnsnes sentrum

Publisert Oppdatert

Fylkesrådet i Troms vil utrede bompengefinansiering av tunnel gjennom Finnsnes sentrum.

Fylkesråd for miljø og samferdsel Synnøve Søndergaard er enig med Statens vegvesen i at tunnelprosjektet gjennom Finnsnes sentrum ut fra trafikkmengde kan ansees å ha et relativt stort potensial for bompengefinansiering.

I ei pressemelding publisert på Troms fylkeskommunes nettsider heter det at Fylkesrådet er skeptisk til bruk av bompengefinansiering til bygging av nye veger. Men samtidig er man enig i fylkestingets vedtak om at det er nødvendig med hensyn til å holde investeringsnivået oppe, også i Nord-Norge.

Med denne begrunnelsen går fylkesrådet i Troms inn for å utrede bompengefinansiering for tunnel gjennom Finnsnes sentrum.

Bakgrunnen for vurderinga er en henvendelse fra Lenvik kommune, med spørsmål om ei avklaring av alternativ finansieringsløsning for riksvei 86 gjennom Finnsnes sentrum.