Tunnel under Rystraumen er utlyst

Dagen etter at statsbudsjettet ble presentert, ble en 2 675 meter lang undersjøisk tunnel sendt ut på anbud med forbehold om Stortingets godkjennelse. Det dreier seg om Ryaforbindelsen i Troms. 3. desember er datoen å merke seg for de som er interessert i jobben.

Publisert Oppdatert

Ryaforbindelsen skal erstatte fergesambandet Vikran-Larseng på riksveg 858. Sambandet krysser Rystraumen som skiller Malangshalvøya fra Kvaløya. Tunneltraséen ligger i Tromsø kommune ca. en mil sør for sentrum.

Prosjektet er kostnadsberegnet til 240 millioner 2007-kroner. Det meste av pengene vil gå til tunnelen under Rystraumen. Entreprisen omfatter driving og sikring av tunnelen pluss alle tekniske installasjoner, melder Våre veger.

Den som får kontrakten skal også sprenge forskjæringer, støpe 25 meter portaler, anlegge 560 meter tilstøtende veger og to rundkjøringer og etablere en ubetjent bomstasjon med fire felt.