Tunnelering under Oslos gater

VA-prosjektet Midgardsormen er i full gang under Oslobeboernes føtter. Det er snakk om tidenes største VA-kontrakt, hvor Rådefirmaet Kristian Olimb AS samarbeider med danske Østergaard AS om en del av jobben.

Publisert Oppdatert

De to entreprenørselskapene er nå i god gang med arbeidet med å anlegge den 1800 meter lange tunelltraseen. Midgardsormen skal strekkes fra Kuba på Grünerløkka, nedover Akerselva til Grønland via Bjørvika til Gamlebyen og videre til Bekkelaget renseanlegg (BRA). Kristian Olimb AS har ansvaret for å gjennomføre de forberedende gravearbeidene og etablere pressesjaktene og mottakssjaktene for tunneleringen. Østegaard står for selve pressingen og tunnelarbeidet, de stiller med kompetansen og utstyret for dette.

Laserstyrt

Å lage en mikrotunnel med en samlet lengde på 1800 meter med noen få centimeters feilmargin krever riktig kunnskap og riktig utstyr. I tillegg byr det på utfordringer å arbeide midt i og under Norges travleste knutepunkter som også er rikt på arkeologiske funn. Allerede har de støtt på laftekasser til kaianlegg som stammer fra 1200 tallet og ved Østbanen måtte de gå igjennom fundamenter fra 1700- og 1800-tallet, for å nevne noe. Men nå har de fått grønt lys til å gå videre og Midgardsormen presser seg sakte fremover nede i leira.

Mikrotunnelering med laserstyring er svært nøyaktig og egner seg godt for en tunnel som skal følge prosjektert trase. Mikrotunnelering har blitt brukt i Norge i over 20 år, men ikke så avansert som dette med bruk av trykkluft. Danske Østergaard har den samme spesialkompetanse som Olimb og sammen utgjør de et naturlig team for denne jobben. Erfaringen til Rådefirmaet har nok mye å si for at de fikk dette oppdraget. De har hatt lignende jobber i Drammen, Bærum og på Lysaker, men ikke i denne skalaen. Etter det vellykkede rørtrykkingsprosjektet ved Jernbanetorget i 2008 var det nok ekstra lett for Oslo kommunes vann- og avløpsetat og gi fornyet tillit. Kontrakten er på cirka 200 millioner kroner og arbeidet vil strekke seg over en periode på 4 år.

Stort og tungt

Det er ikke så mye ved prosjektet som minner om en vanlig rørgate, heller ikke dimensjonene. Seksjonene blir fraktet inn med båt til Drammen og de groveste veier 22 tonn hver. Det er da snakk om betongseksjoner på 4 meter i lengde med en utvendig diameter på 3 meter og innvendig på 2,4 meter. Av denne dimensjonen skal det legges i alt 795 meter. Resten av tunnelen vil få en utvendig diameter på 2,5 meter mens den innvendig vil være 2 meter. Av denne dimensjonen legges det 1065 meter, hvor over 600 meter allerede er på plass. Hele systemet skal ha et fall på mellom 4 - 5 promille og vil dermed sanere vekk flere av pumpestasjonen rundt i Oslo.

Tunnelen er lagt under kulverten til Akerselva med to meters klaring. Her ble fundamentene til kulverten på forhånd erstattet med nye. Borehodet skulle nemlig gå igjennom noen av de gamle fundamentene til kulverten. Med tiden har også leira satt seg under kulverten, dette hulrommet ble fylt igjen med betong i forbindelse med passeringen.

Midgardsormen forventes å bli tatt i bruk i 2014.