Tunnelhåp for Hidra

Publisert Oppdatert

- Nå blir det tunnel til Hidra, fastslår leder Nils Olav Vågen i Hidra landfast.

Staten vil nå doble midlene som fylkene henter ut fra ferjesubsidier, til å bygge bro eller tunnel forteller fvn.no i dag.

I dag kan en få en sum fra staten tilsvarende 15 år med ferjesubsidier for å finansiere ei bro eller tunnel. Regjeringen dobler denne perioden slik at ferjemidlene for 30 år kan leggest inn i finansieringen.

Hidra fastlandssamband vil få 280 millioner kroner i stedet for 140 millioner kroner.

- Dette er et kjempesteg i riktig retning. Etter raset i Hanekleivtunnelen kom det skjerpede krav til vedlikehold. Vi endte opp med et dyrere vedlikehold enn budsjettert, og var derfor avhengig av ytterligere ferjetilskudd for å kunne realisere tunnelplanene. Når vi nå får utvidet perioden fra 15 år ser jeg lyst på prosjektet, sier Nils Olav Vågen.

Ferjesambandet koster i dag seks til syv ganger mer per år enn det en undersjøisk tunnel vil gjøre.