Uakseptabelt at samferdselsbudsjettene ikke blir brukt opp!

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) organiserer de bedriftene som bygger og vedlikeholder infrastruktur i Norge. Landsmøtet i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) mener det er uakseptabelt at pengene som er bevilget til veg og bane ikke blir brukt opp. Nesten 1700 millioner kroner på budsjettene til Statens vegvesen og Jernbaneverket i 2009 er ikke benyttet.

Publisert Oppdatert

Behovet for bedre veger og modernisering av jernbanen er stort. Budsjettene er i utgangspunktet for små. Når disse budsjettene ikke blir brukt opp, får dette negative konsekvenser for veg - og jernbanenettet i Norge.

MEF har aldri målt så stor ledig kapasitet i anleggsbransjen som høsten 2009. Deler av arbeidsstyrken har vært permittert i løpet av 2009. Det er oppsiktsvekkende at de offentlige budsjettene ikke blir utnyttet fullt ut.

I følge handlingsplanene til Statens vegvesen og Jernbaneverket er det mange prosjekter - både store og små - som skal gjennomføres i 2011 og i påfølgende år. I 2010 har MEF registrert at det tar tid før anbudene kommer ut. Første kvartal var det betydelig færre anbud ute enn på samme tidspunkt i fjor til tross for betydelig økning i budsjettene. Landsmøtet i MEF er urolig over situasjonen og stiller spørsmålstegn ved om det er for liten planleggingskapasitet og gjennomføringsevne.

Landsmøtet i MEF mener at det er viktig å bruke alle muligheter til å effektivisere planleggingsprosessene slik at disponible midler brukes opp og ber om at myndighetene tar tak i dette.

MEF-bedriftene i anleggsbransjen har kapasitet til å utføre arbeid for de pengene Statens vegvesen og Jernbaneverket ikke klarer å bruke opp.