Underentreprenør for utenlandsk entreprenør:

Uaktsomt av byggherren!

Han mener byggherren og myndigheter må revidere sine rutiner ved bruk av utenlandske entreprenører.

Selæg benyttet seg av hardt skyts mot Statens veivesens manglende kontroll ved bruk av utenlandske entreprenører. Men kritikken er også rettet mot politikere, skattevesen, arbeidstilsynet og politiet.

Selæg benyttet seg av hardt skyts mot Statens veivesens manglende kontroll ved bruk av utenlandske entreprenører. Men kritikken er også rettet mot politikere, skattevesen, arbeidstilsynet og politiet.

Publisert Oppdatert
Klar tale fra om Selægs erfaring med å være underentreprenør for en Alpine Bau-Brükenbau.

Klar tale fra om Selægs erfaring med å være underentreprenør for en Alpine Bau-Brükenbau.

Statens veivesen region midt inngikk i 2011 kontrakt med arbeidsfelleskapet Alpine Bau / Brükenbau om bygging av Nesbrua på E6.

Statens veivesen region midt inngikk i 2011 kontrakt med arbeidsfelleskapet Alpine Bau / Brükenbau om bygging av Nesbrua på E6.

Jon Selæg, daglig leder Røstad Entreprenør, fant ingen grunn til å pynte på hans erfaring med å være underentreprenør for en utenlandsk entreprenør.

Under Anleggsdagene startet han sitt innlegg med en figur de aller fleste av oss kjenner igjen.

Han fulgte opp med en relativt klar påstand.

- Når norske politikere reiser rundt i Europa og frir til europeiske entreprenører, uten å oppgradere mottaksapparatet i Norge tilstrekkelig til å ta i mot denne gruppen foretak, så er det uaktsomt, mener Selæg.

Han retter sin kritikk mot byggherren, skattevesen, arbeidstilsyn og politiet. Han presiserer også at han ikke er motstander av utenlandske entreprenører i Norge, noe som kommer naturlig av den økonomiske situasjonen i Europa. Men han er opptatt av å kunne konkurrere på like vilkår. For å oppnå det mener han vi må ha en opprusting av de som skal sørge for dette.

Har tyngde

Trønderen Jon Selæg har 37 års erfaring som entreprenør, lokalpolitiker og nestleder MEF. Han har også sittet i ligningsnemnd og kontrollutvalg og styreleder i interkomunalt revisjonsselskap.Så vi kan oppsummere det til å si at han har grei tyngde til å uttale seg, i tillegg til å være erfaren entreprenør.

Ville ikke betale

Hans erfaring med utenlandske entreprenører kommer fra prosjektet E6 Harran - Nesbrua parsell E-1.1 E6 Nord. Statens veivesen region midt inngikk kontrakt med arbeidsfelleskapet Alpine Bau / Brükenbau om bygging av Nesbrua. Det som møtte Selæg og Røstad som underentreprenør fra dette arbeidsfelleskapet, var et regime med manglende vilje til å betale for seg, samtlige fakturaer, bortsett fra to, ble betalt for sent og Røstad Entreprenør måtte stoppe arbeidet to ganger på grunn av dette.

Som unnskyldning fikk han vite at alle fakturaene ble sent rundt i Europa for godkjenning. Etter Alpine Bau gikk konkurs ble hovedkontrakten med Statens veivesen ført videre med den gjenværende parten, Brükenbau. Men alle underentreprenører som hadde utestående til Alpine, tapte dette. Statens veivesen var også informert om at det var en annen juridisk enhet som inngikk kontrakt med underentreprenørene, men erklærte at dette var et forhold de ikke hadde noe med, i følge Selæg. Han mener også at Statens veivesen burde unngått å bruke Alpine Bau siden årsrapporten for 2011 viste at selskapet hadde en solid gjeld på 17,2 milliarder kroner ved årsskiftet.

Klar kritikk

Selæg er klar i sin kritikk av byggherren og stiller spørsmål ved om de hadde noen kontroll i det hele tatt med arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår. Hovedentreprenøren benyttet seg av arbeidere fra fire nasjoner, Polen, Serbia, Makedonia og Bosnia, gjennom et dansk utleiefirma.

Etter Alpine-konkursen var det Brükenbau som fortsatte som utførende hovedentreprenør på bruprosjektet, mens underentreprenørene var ute av prosjektet med de utestående kronene som tapt.

Totalt fravær av interesse

Og selv om Selæg tar selvkritikk for deres mangler i kontrakten med hovedentreprenøren, er han overrasket over Statens vegvesens totale fravær av interesse for hvordan deres kontraktspart drev forretninger på i det norske markedet.

- Det overrasker meg at Statens vegvesen ikke engang var betenkt på måten dette ble løst på, kommenterer Selæg.

Annen juridisk enhet

At det er en annen juridisk enhet enn deres hovedentreprenør som inngår kontrakt med underliggende ledd uten at Statens vegvesen bryr seg, overrasket Selæg.

- Saken ble tatt opp med byggeledelsen i Statens vegvesen, men de fraskrev seg alt ansvar og var ikke engang betenkt over måten de agerte på, forklarer han.

Letter på kravene til utenlandske

Selæg brukte også et sitat fra Espen Nyland, partner i Kluge advokater og ekspert på bygg og entreprise:

"Anbudssystemet, hvor billigste anbud vinner, gjør at det i teorien er lett for en stor internasjonal aktør å sikre seg sysselsetting i Norge. Det er bare å gå lavt nok i pris, særlig siden det kan se ut til at kvalifikasjonskrav som stilles for deltakelse i norske anbudskonkurranser håndteres mer lempelig om man bare kommer fra et utenlandsk selskap med stor omsetning. "

Og selv om han kommer med flere elementer som oppfattes som klar kritikk, vil han at dette skal være et konstruktivt innlegg i debatten i bransjen.

Oppsummert kommer Selæg med en sterk oppfordring til byggherrene som vil benytte seg av utenlandske entreprenører.

- Bruk strengere kontroll, enten har vi god kontroll av at regler følges, eller så kan vi bare avvikle reglene! Vi er ikke redd konkurranse, men den må skje på like vilkår, slår Selæg fast.

Han mener det er avgjørende for hvordan vi ønsker at vår bransje skal utvikles.

Da Jon Selæg satt opp denne illustrasjonen under hans innlegg på Anleggsdagene, kom det latter og humring fra salen.

Da Jon Selæg satt opp denne illustrasjonen under hans innlegg på Anleggsdagene, kom det latter og humring fra salen.