Uhell med fjernstyrt dumper på Hjerkinn

Under anleggsarbeid i forbindelse med Forsvarsbyggs prosjekt for tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål (Hjerkinn PRO), skjedde det sent mandag ettermiddag et uhell med en fjernstyrt dumper.

Publisert Oppdatert

Dumperen, som tilhører entreprenøren Gjermundshaug Anlegg AS, mistet signalforbindelsen. Den veltet av vegen og ned i elva Svåni i nærheten av Haukberget.

Den førerløse dumperen var ikke lastet, og ingen personer var i nærheten av maskinen da uhellet skjedde. Lokalt brannvesen ble straks tilkalt, og oljevernberedskap i regi av Forsvarsbygg og entreprenør ble umiddelbart mobilisert. Dovre kommune ble også varslet om saken.

Det ble gjennomført vellykket berging av dumperen i løpet av kvelden. Under overvåkning av brannvesen, entreprenør og Forsvarsbygg ble det kun påvist små utslipp av diesel i vann og på land i det dumperen ble tatt opp.

Målt svinn av diesel er om lag 10 liter. Oljevernutstyr i form av lenser og absorberende masse ble benyttet for å samle opp diesel i vann og på land. Forurensningen ble dermed i det alt vesentlige samlet opp og anses ikke å ha fått noen miljøkonsekvenser.

Anleggsarbeidene på Hjerkinn fortsatte i går.