"Unnfallenhet og liten forståelse"

Publisert Oppdatert

Her er fra et leserinnlegg i Aftenposten:

Innenlands forbruk gir ikke balanse til statsbudsjettet. Vi blir ikke rik av å "klippe håret til hverandre". Allikevel underprioriterer staten oppjustering og utbedring av infrastruktur der hvor verdiene skapes, nemlig i distriktene.

Olje, laks, fisk, tømmer, mineraler og jordbruksprodukter som representerer hovedinntektsgrunnlaget i landet, produseres ikke i sentrale strøk, allikevel går mer enn brorparten av infrastrukturmidlene til Oslo og det sentrale østland. Den unnfallenhet og manglende forståelse for realpolitiske tiltak hos Regjeringen vil om den får fortsette, kjøre landet i grøfta - bokstavelig talt.

Kvaliteten på veier ute i distriktene er langt under minimum for europeisk standard, på disse veiene kjører trailersjåfører med hjertet i halsen, i både snø, is og fokk og frakter det som gir inntekt og levegrunnlag til hele riket. Fortjener ikke alle i landet respekt for den innsats de gjør, er det bare byråkratene i hovedstaden som skal kunne kjøre sin SUV på flotte veier?

Bjørn Skagen Horten