Unngå straffeskatt på yrkesbil

31. januar er fristen for å innrapportere skattepliktig privat bruk av yrkesbil i lønnsoppgaven for inntektsåret 2011. Feil eller unnlatt rapportering av bruken av yrkesbil kan utløse skjønnslikning og straffeskatt.

Uten dokumentasjon er man i praksis rettsløs dersom myndighetene mener at bilen har vært benyttet privat.

Uten dokumentasjon er man i praksis rettsløs dersom myndighetene mener at bilen har vært benyttet privat.

Publisert Oppdatert
Kun sporadisk privat bruk er tillatt uten at det utløser full firmabilbeskatning, dersom adgangen til bruk også er sporadisk.

Kun sporadisk privat bruk er tillatt uten at det utløser full firmabilbeskatning, dersom adgangen til bruk også er sporadisk.

31. januar er fristen for å innrapportere skattepliktig privat bruk av yrkesbil i lønnsoppgaven for inntektsåret 2011. Feil eller unnlatt rapportering av bruken av yrkesbil kan utløse skjønnslikning og straffeskatt. Det skriver NTB i en pressemelding.

Til tross for kritikk for innviklet regelverk har skattemyndighetene lagt vekk silkehanskene for å få bukt med ulovlig kjøring med yrkesbil.

Regelverket er nemlig basert på omvendt bevisbyrde, som betyr at dersom ikke både firma og ansatte kan dokumentere yrkesbilbruken vil denne kunne fastsettes ved skjønn.

Kun sporadisk privat bruk er tillatt uten at det utløser full firmabilbeskatning, dersom adgangen til bruk også er sporadisk. Kjøring mellom hjem og fast arbeidssted skal kun innberettes med 3,20 kr/km, forutsatt at bilen er lite egnet for privat bruk.

- Uten dokumentasjon er man i praksis rettsløs dersom myndighetene mener at bilen har vært benyttet privat, sier Bjørn Erik Helgeland, daglig leder i Larvik-selskapet ABAX som lager elektroniske kjørebøker.

Manuell eller elektronisk kjørebok?

Det stilles egentlig ingen konkrete krav til hvordan en kjørebok skal se ut eller hva den skal inneholde, men ved bokettersyn bør enhver yrkesbilbruker og yrkesbileier kunne fremlegge dokumentasjon som omfatter:

- dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst,

- formålet med reisen,

- beskrivelse av reiseruta,

- totalt antall kjørte kilometer;

- og selvfølgelig navn og adresse.

Til manuell føring kan man bruke standardiserte kjørebøker som fås kjøpt i bokhandlere eller rett og slett lage sitt eget skjema.

Manuell føring er foreløpig tillatt som rapporteringsmetode og dersom man har gode rutiner er det en flott løsning.

Likevel velger stadig flere å ta i bruk ny teknologi for føring av kjørebøker. De elektroniske kjørebøkene er laget for å fjerne tidsforbruket ved utfylling, sikre korrekt dokumentasjon i henhold til myndighetenes krav og redusere behovet for kontroll ved attestering, bokføring og revisjon.

På grunn av omfattende skattejuks er det mye som tyder på at det snart vil komme en lovendring som påbyr bruk av elektronisk kjørebok, men inntil videre er de manuelle løsningene fullstendig godkjente.

- Aktørene på markedet for elektroniske kjørebokløsninger blir stadig flere og bedre og mye tyder på at dette er morgendagens standard. Men det viktigste er at yrkesbilistene faktisk fører en eller annen form for kjørebok, sier Helgeland.