Utbedrer rv 36

Mesta Drift skal på oppdag for Statens vegvesen utføre trafikksikerhetstiltak på rv36 mellom Skien og Ulefoss. Arbeidet starter opp nå i august og kontrakten har en verdi på cirka tre millioner kroner. Prosjektet skal ferdigstilles i oktober i år.

Publisert Oppdatert

Arbeidet som skal utføres er rydding av vegetasjon, grøfting og legging av drensledning, riving av gammelt rekkverk og betongmur og oppsetting av 3360 meter nytt rekkverk samt skilting på strekningen.

Det skal også bygges en ny plasstøpt betongkulvert som knytter gang- og sykkelvegen sammen under riksveien.

- Dette er en variert type jobb som vi har god og lang erfaring med gjennomføringen av. Vi kommer til å leie inn lokale underentreprenører til enkelte deler av arbeidet.

På det meste kommer det til å være omlag seks Mestaansatte involvert i anleggsperioden, sier driftsjef i Mesta Drift, Dagny Irene Fredheim.