Jernbaneverket:

Utbyggingsdirektøren krever forutsigbarhet

Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen i Jernbaneverket mener selv han nærmest blir religiøs av å ha den jobben han har.

Jernbaneverket skal i følge dem selv tilrettelegge for effektiv og økt konkurranse og innovasjon.

Jernbaneverket skal i følge dem selv tilrettelegge for effektiv og økt konkurranse og innovasjon. Foto: Jernbaneverket / Hilde Lillejord

Publisert Oppdatert
Nikolaisen og Jernbaneverket krever forutsigbarhet og langsiktighet for en god jernbaneutbygging.

Nikolaisen og Jernbaneverket krever forutsigbarhet og langsiktighet for en god jernbaneutbygging.

Jernbaneverket ser store vekstmulgheter innen godstrafikk. Særlig i internasjonale transporter. De vil tilrettelegge for tredobling av kapasiteten.

Jernbaneverket ser store vekstmulgheter innen godstrafikk. Særlig i internasjonale transporter. De vil tilrettelegge for tredobling av kapasiteten. Foto: Jernbaneverket / Øystein Grue

Det er flere grunner til det, men en viktig årsak er det han kaller for et spennende jernbaneår.

Flere utredninger er på trappene, perspektivutredning, konsekvensutredning av Intercity og selvsagt høyhastighetsutredningen som vi allerede har sett.

Godstrafikk

Jernbaneverket ser store vekstmuligheter, særlig i internasjonale transporter. De vil tilrettelegge for tredobling av kapasiteten. I tillegg skal terminalkapasiteten økes ved Oslo, Drammen, Trondheim og Bergen. Det skal også bygges flere lange kyssningsspor.

Regionforstørring

Og mens noen fortsetter å prate om høyhastighetsbane som vil koste et helt statsbudsjett, forklarer Nikolaisen at et moderne dobbeltspor kan gi en reisetid på under en time fra Oslo til Tønsberg, Halden og Hamar. I tillegg ser han for seg de samme tiltakene til Kongsvinger, Gjøvik, Hønefoss og Kongsberg.

Prosenter

Utbyggingsdirektøren forklarer forskjellen på vei- og baneutbygging slik.

- Mens veidirektøren får milliarder får jernbanen kun prosenter.

Forutsetningen

Det er likevel en del å glede seg over i Nasjonal Transportplan for jernbaneverket, men han presiserer at det er tre forutsetninger for en god jernbaneutbygging.

- Forutsigbarhet, forutsigbarhet og forutsigbarhet! Dette sammen med langsiktighet er vi avhengige av, slår han fast.

Norsk mangel

For det er helt klart en utfordring å være i et så begrenset marked med èn kunde. I tillegg er det ikke nok kritisk kompetanse i dette fagfeltet i Norge.

Nikolaisen nevner også mangel på signalkompetanse, særlig på seniornivå og på eksisterende og gamle anlegg. Han ser nå at utlendingene ser mot Norge.

Effektivisering

Bedre rammebetingelser kan sikre betydelige effektiviseringsgevinster. Effektivisering i bransjen og samhandling mellom aktører har et stort potensial, mener Nikolaisen. Jernbaneverket skal i følge dem selv tilrettelegge for effektiv og økt konkurranse og innovasjon.

Uønskede hendelser

Prestasjonene innenfor kvalitet og sikkerhet må bli bedre.

Under Anleggsdagene på Gardermoen la han frem noen HMS-tall fra deres egne anlegg.

Fra første januar 2010 til første januar 2012 ble det registrert 124 uønskede hendelser med bruk av kjøretøy på Jerbaneverkets anleggsplasser.

Av disse var det 13 personbiler, 28 lastebiler, 23 dumpere, 20 hjullastere og traktorer og 7 gravemaskiner. I tillegg er det registrert 33 andre uhell.

Farlig rygging

Nikolaisen forklarer at 91 av de 124 uhellene, skjer ved rygging.

Det vil si at hele 80 prosent av uhellene dreier seg om rygging. Han forklarer at av dumperuhellene skyldes åtte av tilfellene for dårlig opplæring og syv av dem skyldes trøtthet etter en lang dag.

På lastebil- og personbiluhellene er stress oppgitt som en viktig faktor.

80% av uhellene med gravere skyldes at de kommer opp i kjøreledning (som er utkoblet).

Nesten religiøs. Utbyggingsdirektør i Jernbaneverket Harald Nikolaisen presenterte Jernbaneverkets tanker om utbyggingen fremover.

Nesten religiøs. Utbyggingsdirektør i Jernbaneverket Harald Nikolaisen presenterte Jernbaneverkets tanker om utbyggingen fremover.