Utfordrende grøftegraving i byområder

Å grave i byområder kan være en tålmodighetsprøve. Med grunnen full av gamle kabler og VA-rør som ikke er avmerket, kan arbeidet også medføre en viss risiko.

Smale gater og veier, med til dels stor trafikk, er normal arbeidsplass for de ansatte i Petter Olsen Graving og Transport AS.

Smale gater og veier, med til dels stor trafikk, er normal arbeidsplass for de ansatte i Petter Olsen Graving og Transport AS.

Publisert Oppdatert
Mye rart som ligger i bakken i byer og tettbebygde strøk. Robert Olsen følger med i grøfta mens Petter graver.

Mye rart som ligger i bakken i byer og tettbebygde strøk. Robert Olsen følger med i grøfta mens Petter graver.

Begrenset plass gjør at massen må lastes i hjullasterskuffa.  Hjullasteren tipper den så opp i lasteplanet på bilen som står parkert et stykke unna.

Begrenset plass gjør at massen må lastes i hjullasterskuffa. Hjullasteren tipper den så opp i lasteplanet på bilen som står parkert et stykke unna.

Petter Olsen etablerte entreprenørfirmaet for snart åtte år siden. Siden den gang er det blitt mange tusen meter med grøfter i byer og tettbebygde strøk.

Petter Olsen etablerte entreprenørfirmaet for snart åtte år siden. Siden den gang er det blitt mange tusen meter med grøfter i byer og tettbebygde strøk.

Bror Indrevold er pensjonist, men har jobbet i kabel-tv-bransjen i 40 år. Han har kjent Petter Olsen i mange år og da Olsen spurte om han kunne hjelpe til, svarte han ja.

Bror Indrevold er pensjonist, men har jobbet i kabel-tv-bransjen i 40 år. Han har kjent Petter Olsen i mange år og da Olsen spurte om han kunne hjelpe til, svarte han ja.

Det er i by og tettbebygde områder Petter Olsen Graving og Transport AS utfører mesteparten av jobbene. Firmaet graver grøfter og legger signalkabel for kabelselskapet GET.

Da vi treffer Petter Olsen og tre av de ansatte er de i full gang med å grave en 135 meter lang grøft langs Arilds vei og Hareveien på Kjelsås i Oslo. I grøfta legges rør som det skal trekkes coaxialkabel gjennom, for at nye og gamle GET-kunder skal få bra tv-signal inni huset.

Lange avstander

Grunnen i området består stort sett av leire med noe stein i. Sånn sett er det ikke noe problem å grave grøfta 70 cm dyp og 40 cm bred i bunn. Utfordringen ligger i at arbeidet foregår i trange gater hvor det er til dels stor trafikk og hvor det til stadighet dukker opp kabler og rør som ingen kjenner til. Det er ikke bare det som er i grunnen som er en utfordring, men selve grunnen kan også være en utfordring.

- Ikke noe av massen som tas ut kan legges tilbake på grunn av miljøkrav, sier Petter Olsen. Ofte må massen transporteres over lange avstander for å tippes på egnede steder. Olsen forteller at det ofte kommer kontrollører fra kommunen for å inspisere at stedlige masser ikke fylles tilbake i grøfta.

Det er forskjellige retningslinjer for dette fra kommune til kommune. Enkelte steder ønsker kommunen at massen som graves opp blir ført tilbake i grøfta. Dette for å unngå setninger og lignende, men i følge Olsen er dette unntaksvis.

- Akkurat på dette prosjektet er vi heldige. Det er en grunneier i Maridalen som har behov for mye masse og det er kun 10 kilometer å kjøre fra her vi er, sier Olsen. Massen som skal fylles i grøfta henter han hos nærmeste pukkverk/sandtak i forhold til der de jobber. Til denne jobben henter han hos Franzefoss i Grorud.

Holmenkollen

Firmaet utfører oppdrag for GET i Østfold, Akershus, Oslo og Buskerud.

- Vi graver ca. 12.000 meter grøft i løpet av året, sier Olsen. Med andre ord har firmaet opparbeidet seg god kompetanse på denne type oppdrag. Ordretilgangen er god og i følge Olsen har firmaet nok å gjøre frem til nyttår.

- Vi håper på en sen vinter sånn at vi skal bli ferdig med det vi så langt har i ordreboka, sier Olsen. Når den 135 meter lange grøfta på Kjelsås er ferdig, skal firmaet til Lisleby i Fredrikstad. Her skal de grave to grøfter på til sammen i underkant av 4000 meter.

- Vi flytter oss dit hvor jobbene er, men vi sover hjemme hver natt selv om det kan bli litt lange dager, sier Olsen.

Firmaet Petter Olsen Graving og Transport AS har hjemmeadresse på Nesodden i Akershus. Det er snart åtte år siden Petter Olsen etablerte firmaet. Før dette var han ansatt hos en entreprenør som drev med mye av det samme som Olsen gjør i dag. Noe av det første han var med på etter at han startet for seg selv, var byggingen av nye Holmenkollbanen. Her var han underentreprenør for et større selskap. Da den jobben var ferdig ble det mer og mer kabelgrøfter.

Cat og MB

Etter hvert som oppdragsmengden har økt, har også antall ansatte økt. I dag er de fem fast ansatte og tre innleide. Flere av disse har også bostedsadresse på Nesodden. Deriblant sønnen Robert som er ansatt i firmaet.

Maskinparken består kun av Cat-maskiner i størrelse fra fire til seks tonn. En 303,5 og to stk 305,5 gravere, og en 908 H, som er en 8-tonns hjullaster. Alle tre graverne er utstyrt med tiltrotator og assortert utvalg skuffer. I tillegg har firmaet to Mercedes-Benz lastebiler, en Actros 3348 og en to-akslet 818, og en Sprinter.

Det er som regel trangt om plassen der Petter Olsen Graving og Transport AS utfører oppdragene.

Det er som regel trangt om plassen der Petter Olsen Graving og Transport AS utfører oppdragene.