Utlyser asfaltkontrakter for 1,4 milliarder

Statens vegvesen legger i dag ut anbudsinvitasjon til asfaltkontrakter for til sammen 1,4 milliarder kroner. Til sammen er det planlagt å asfaltere mer enn 2.000 kilometer riksveg i år.

Publisert Oppdatert

Opprinnelig var det planlagt å bruke 1,075 milliard kroner til asfaltering i 2009, mens regjeringens tiltakspakke ga 325 millioner ekstra til dette arbeidet. I tillegg kommer asfalteringen på fylkesvegnettet.

- Tre dager etter at regjeringen la fram sin tiltakspakke er vi klar til å få pengene ut i markedet og etter hvert ut som asfalt på veg, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Anbudsinvitasjonen går i dag ut til entreprenørene, med svarfrist i starten av mars. Vegdirektøren forventer at kontraktene er tildelt ved påsketider - og at selve asfaltleggingen kan starte i mai.

I 2009 hadde Statens vegvesen opprinnelig planlagt å bruke 1,075 milliard kroner til asfalt. Dette ville gi en lengde på om lag 1.500 kilometer, de friske tiltakspengene gjør at man kan hekte på ytterligere 600 kilometer. De kontraktene som er lagt ut utgjør mer enn 2.000 kilometer, som tilsvarer en kjørelengde langs E6 fra Oslo til Tana i Finnmark.

- Vi skal sørge for at pengene gir en dobbelt effekt. Foruten tiltrengt asfalt på norske veger vil våre asfaltkontrakter gi bygge- og anleggsbransjen en rekke sårt tiltrengte oppgaver, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.