Utvidelse av tjenesteportefølje og nye kontrakter

Implenia Norge overtar tunnelinnredningsselskap og har vunnet kontraktakter for til sammen 250 millioner kroner.

Publisert Oppdatert

Implenia overtar tunnelinnredningsselskapet Tego. Selskapet jobber med prosjekter i Norge og Sverige og oppkjøpet gjelder virksomhetene i begge land. Tego hadde samlet en omsetning på 60,6 millioner kroner i 2011 og har totalt 20 ansatte i Norge og Sverige.

Medarbeiderne vil fortsette å jobbe på pågående prosjekter i både Norge og Sverige. Overtakelse vil skje straks det foreligger godkjenning fra Konkurransetilsynet.

Tegos hovedbase ligger i Rygge i Østfold, og Implenia vil videreføre leie av lager og verksted. Selskapet er spesialist på montasje av membran i tunneler og montasje av tunnelelementer. Oppkjøpet inkluderer to patenterte maskiner for montasje av membran, som på større prosjekter gjør det mulig å montere membran på en mer effektiv måte enn manuell montering. Maskinene vil sammen med kompetansen og erfaringen fra medarbeiderne styrke Implenia, som nå kan tilby komplette tunneltjenester til sine kunder, heter det i en melding fra selskapet.

Bro og vei

I mellomtiden fortsetter Implenia Norges ordrebøker å vokse. Statens vegvesen har tildelt Implenia oppdraget med å bygge Gryllefjordbroen. Denne stålbroen er del av en serie veibyggingsprosjekter for å forbedre veiene på øya Senja i Nord-Norge, og for å øke trafikksikkerheten.

Ekstremt vær utgjør en særlig utfordring for de som skal bygge to kjørefelt samt en 8,5 m bred stål-/betongbro. Byggeplassen er periodisk utsatt for sterk vind, høye bølger og snø, og ligger i et rasfarlig område.

Oppdraget har en verdi på NOK 124 millioner og er planlagt ferdigstilt september 2013.

I november 2012 skal Implenia begynne arbeidet med den 1,5 km lange strekningen Jonsrud-Langsletta på Fv 33. Prosjektet innebærer også bygging av den 900 m lange Falkentunnelen. Byggherre er Statens vegvesen. Byggearbeidene vil ta rundt 20 måneder og kontrakten har en verdi på ca. NOK 124,5 millioner.

I dag går om lag halvparten av de fylkeskommunale budsjettene til drift og vedlikehold, mens resterende går til investeringer.

I dag går om lag halvparten av de fylkeskommunale budsjettene til drift og vedlikehold, mens resterende går til investeringer.