Utvider moms-gransking

Publisert Oppdatert

Skatt Sør har utvidet skattegranskingen av Kongsberg Tomteselskap og BAS Anlegg til også å gjelde selskapene Kongsberg Entreprenør og Brødrene Alseth, sier Laagendalsposten.

I tillegg har skatteetaten utvidet gjennomgangen av mva-saken til å inkludere også skatteåret 2005, slik at perioden som nå gjennomgås spenner over tre år, fra 2005 til 2007.

Laagendalsposten, som har avdekket forholdene tidligere, skal være kjent med at Skatt Sør de siste dagene har innhentet regnskapsmateriale fra både Kongsberg Tomteselskap og BAS Anlegg for ytterligere ett regnskapsår, utover de to årene som revisorene og skattegranskerne i Skatt Sør allerede har fordypet seg i.

Regnskapsfunn

Det er trolig funn i regnskapsmaterialet som gjør at granskingen nå utvides ytterligere og til å inkludere ytterligere to entreprenørselskaper.Mva-saken, som Laagendalsposten avdekket 4. oktober i år, er dermed i ferd med å vokse i omfang.

Dersom Skatt Sør avdekker ulovlige forhold, vil styret og ledelsen i Kongsberg Tomteselskap og andre involverte risikere politianmeldelse og strafferettslig etterforskning.

I tillegg pågår det en gransking av Kongsberg Tomteselskap i regi av kontrollutvalget i Kongsberg kommune. Kontrollutvalget har fått i oppgave av kommunestyret å gjennomgå alle forhold knyttet til driften av tomteselskapet, og til å sjekke om selskapet drives i tråd med det mandatet som kommunestyret har gitt.

Buskerud Kommunerevisjon gjennomfører granskingen i praksis.