Vannfilter for dieseltanker

Vera Tank leverer vann- og partikkelfilter som standard utrustning på alle stasjonære dieseltanker uten tillegg i prisen.

Vera vannfilter for dieseltank

Vera vannfilter for dieseltank

Publisert Oppdatert

Vannholdig diesel skaper store problemer for maskinleverandørene og ikke minst for brukerne. Mange er blitt konfrontert med store verkstedkostnader som følge av vann i diesel. De siste årene har maskinprodusentene utviklet sine motorer for å kunne tilfredsstille nye utslippskrav fra dieselmotorer. Moderne dieselmotorer må ha langt renere drivstoff enn tidligere for å kunne fungere tilfredsstillende, skriver Vera Tank i en pressemelding.

Store krav

Dette setter store krav til mellomlagring av diesel. Vannet som blandes med diesel kommer ofte som følge av dårlige tankløsninger, kondens på tanker og manglende tankvedlikehold.

Technical Manager Asbjørn Fauskanger i Felleskjøpet Rogaland Agder er svært opptatt av dette temaet.

- Vann i dieselsystemet på nyere motorer gjør meget stor skade. Det bør unngås for enhver pris. Spesielt går dette ut over dysene. Når en dyse koster i overkant av 7000 kroner, sier det seg selv at en kan bruke litt penger for å unngå dette. Det anbefales at gårdstanker har filter med vannutskiller for å forebygge dieselproblemer, sier Fauskanger.

- Vi har vært kjent med Vera Tank sine planer om filterløsninger på gårdstanker en tid og har virkelig sett frem til lanseringen, fortsetter Fauskanger.

Prøvd ut

Gårdbruker Svein Bjerke på Ås har to traktorer, en skurtresker og en gravemaskin. Han driver tradisjonelt gårdsdrift om sommeren og snørydding om vinteren. Bjerke har vært plaget med vannholding diesel og har prøvd ut vannfilterløsningen til Vera Tank.

- Endelig har noen tatt problemet med vannholdig diesel på alvor. Det er en lettelse å ha en løsning som tar alt vannet. Filterløsningen fungerer slik jeg hadde forventet, uttaler Bjerke i pressemeldingen.

Vera Tank monterer nå en filterløsning på alle nye stasjonære dieseltanker uten tillegg i prisen. Dette er et filter som tar alt vann. I tillegg tar filteret partikler ned til 30mikron. Filteret kan enkelt ettermonteres på alle stasjonære dieseltanker levert av Vera Tank. Filterpatronen byttes enkelt av brukeren selv. Vera Tank leverer også andre type vann- og partikkelfiltre til kunder med spesielle krav til dieselrensing. Vera Tank introduserer også en enkel og rimelig måte å teste ut om det er vann på dieseltanker. Ved hjelp av en enkel vanndetektor får man raskt svar på om det er vann på tanken.