Vårrengjøring av Oslos gater

Når dagene blir lengre og varmen fra sola smelter snøen, er noen hundre maskiner, mange menn og noen kvinner klare til å rykke ut for å fjerne møkka etter vinteren. Mange tusen kilometer med fortau, gang- og sykkelstier, gater og veier skal feies og rengjøres til den store dagen.

Mens de store maskinene sørger for ren veibane, er det andre som fjerner graffiti fra tunnelveggene, renser kummer og sluk, vasker tunnelvegger og tak, vasker skilt, autovern og holdeplasser.

Mens de store maskinene sørger for ren veibane, er det andre som fjerner graffiti fra tunnelveggene, renser kummer og sluk, vasker tunnelvegger og tak, vasker skilt, autovern og holdeplasser.

Publisert Oppdatert

17. mai, Norges nasjonaldag, er deadline for alle som driver med vårrengjøring. Da skal vinterens etterlatenskaper være fjernet og i år er det ekstra hektisk av to årsaker. For det første har det vært en snørik vinter mange steder og for det andre er det en sen påske.

Også i Oslo er snø og is en utfordring for de som skal rengjøre veiene. ISS Landscaping har ansvaret for veivedlikeholdet av 218 kilometer riksvei i hovedstaden på oppdrag fra Statens vegvesen. Selskapet har også avtale med Samferdselsetaten i Oslo kommune om vedlikehold av ca 330 kilometer med kommunale veier. I tillegg kommer ca 80 kilometer med gang- og sykkelstier og vedlikehold av rundt 1000 mål med grøntarealer som ligger i forbindelse med veinettet.

- På riksveiene startet vi vårrengjøringen 28. mars, men de kommunale veiene måtte vi vente med til 5. april. Vi starter vanligvis etter påske, men i år måtte vi begynne før på grunn av at den kommer så sent, sier Erik Helland, avdelingsleder hos ISS Landscaping. Han forteller at de stort sett bruker samme utstyr på de to kontraktene, men at det er forskjellige arbeidsmetoder.

- På de kommunale veiene varsler vi 24 timer før vi begynner i form av skilting og vi jobber på dagtid, mens på riksveiene sperrer vi av veistrekningen og arbeidet utføres på kvelds- og nattestid, sier Helland.

Sperringer

For å få et bedre innblikk i hva vårrengjøringen går ut på, ble vi med et arbeidslag fra

fra ISS Landscaping en kveld i slutten av mars. Veien som skal rengjøres er Ljabrudiagonalen, en veistrekning sør-øst i Oslo.

Klokka åtte på kvelden begynner Tom Haaland, driftsleder trafikksikring hos ISS Landscaping, og hans team av vakter å sperre av veien. De setter opp skilt i begge ender av veien og på alle på- og avkjøringsramper for å vise bilistene at veien er stengt for trafikk.

- Vi har i tillegg vakter ved alle sperringer. Dette fordi det har vist seg at enkelte bilister ikke overholder skiltingen og kjører inn på veien vi rengjør, sier Haaland.

Denne kvelden er det til sammen 11 maskinenheter, 19 mann og én kvinne som skal jobbe på veistrekningen. Maskinene består blant annet av traktorer med påmontert forskjellige redskap, feie- og sugebil, spylebil og tunnelvasker. Mye av utstyret tilhører ISS Landscaping, men en del er også innleid materiell.

Velfungerende

Mens de store maskinene sørger for ren veibane, er det andre som fjerner graffiti fra tunnelveggene, renser kummer og sluk, vasker tunnelvegger og tak, vasker skilt, autovern og holdeplasser.

I løpet av den tiden vi var med arbeidslaget fra ISS Landscaping opplevde vi hva et velfungerende team kan utrette for å gjøre veinettet klart til å møte sommeren. Da vi kom var det nesten ikke mulig å se de gule og hvite markeringene i veibanen, mens da vi dro så de nesten nymalte ut. Nok en veistrekning rengjort til nasjonaldagen.