Varsler anleggsarbeid

Forsvarsbygg bygger en bro over E6 ved Heia, ca 3 mil nord for Bardufoss. Skanska er i full gang med anleggsarbeidet med byggingen av broen, og i den forbindelse er det redusert fartsgrense til 50 km/t der broen skal bygges. Brua som skal gå over E6 en er del av sammenbindingen av skytefeltet Mauken/ Blåtind.

Publisert Oppdatert

Arbeidet med byggingen av broen over E6 startet i slutten av februar, og anleggstiden vil vare i vel 6. mnd og være ferdigstilt i midten av september. Det er ført opp en betongsøyle til broen vel 3 meter fra E6, og kommer midt i en kurve på veien

Prosjektleder for Skanska, Jøran Heimdal, oppfordrer all trafikk og spesielt tungtrafikken, om å respektere anleggsområdet med redusert fartsgrense. Dette av hensyn til anleggsarbeidet og trafikksikkerheten. Området er godt skiltet.

- Det jobbes for fullt med byggingen av broen, og det skal også settes opp en portal som trafikken skal kjøre gjennom. Portalen oppføres for å sikre E6 for selve byggingen av broen som skal gå over veien.

Anleggsarbeidet pågår:

?Mandag - fredag: klokken 0700 - 1900?

Lørdag: klokken 0700-1700