Varsler kontroller i kampen mot ulykker i anleggsdriften

Statens vegvesen varsler flere kontroller og strengere kontrakter i sin kamp mot ulykker i anleggsdriften. I løpet av de tre siste årene har det vært 13 dødsulykker på veganlegg. – Dette er rett og slett uakseptabelt, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Publisert Oppdatert
Jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Utviklingen knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) på Vegvesenets anlegg har vært negativ. Så langt i 2013 har det allerede vært to dødsulykker.

- Allerede i løpet av våren kommer vi til å ta i bruk nye kontrakter der kravene til god HMS-oppfølging blir skjerpet. Vi vil også vurdere å utelukke entreprenører som ikke klarer å få ned ulykkestallene under et gitt nivå, sa vegdirektøren.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og jernbanedirektør Elisabeth Enger gjør felles front for bedre HMS og kamp mot sosial dumping.

Felles front

Mens Jernbaneverket har hatt en positiv utvikling de siste årene, er bildet for Vegvesenet mer dystert. Nå skal etatene samarbeide, utveksle erfaringer og samkjøre sine kontrollrutiner og innskjerping av kontrakter.

- Bransjeorganisasjonene og de store hovedentreprenørene er veldig opptatt av dette. Men skal situasjonen bedres må alle ta dette problemet på det dypeste alvor, sier Gustavsen - som forventer at hele bygg- og anleggsbransjen stiller opp i en felles dugnad.

Vegdirektøren vil ikke sitte og vente på forbedringer. Han har varslet en rekke strakstiltak i egen regi.

Mot sosial dumping

Både Statens vegvesen og Jernbaneverket varsler forsterket innsats mot sosial dumping.

- Vi har nulltoleranse for sosial dumping og juks. Ved konstatert brudd på kontraktsbestemmelsene om utbetaling av minimumslønn, og entreprenøren ikke har rettet opp forholdet innen en gitt tidsfrist, skal vi vurdere å heve kontrakten. Ved gjentatt brudd på bestemmelsene kan entreprenøren bli avvist fra fremtidige kontrakter med Statens vegvesen, varsler vegdirektøren.

Utlendingene på plass

Tallet på utenlandske entreprenører i det norske markedet øker, samtidig øker tallet på utenlandske arbeidere. Mens det i 2009 kun gikk to prosent av veganlegg-kontraktene til utenlandske selskaper, har dette økt til 57 prosent i 2012. Av en total ramme på 9,9 milliarder kroner gikk 5,6 milliarder til utenlandske selskaper.

- Det er ikke noe skille i seriøsiteten knyttet til HMS mellom norske og utenlandske selskaper. Skillet går mellom seriøse og useriøse selskaper, sier vegdirektøren.

Om lag 20 000 er sysselsatt direkte av Vegvesenets anleggsvirksomhet. Av disse er ca 2 800 utenlandske statsborgere fra 50 ulike land. I tillegg kommer Vegvesenets egen byggherreorganisasjon.