Vasker for bedre kvalitet

For å kunne nyttegjøre seg forurenset masse investerte eierne nylig i nytt sandvaskeanlegg. Det har bidratt til ytterligere å heve kvaliteten på massene fra Reddal Sand AS.

Jan Tore (t.v.) og Morten Pedersen har drevet Reddal Sand AS siden 1989. Det nye sandvaskeanlegget som ble anskaffet før sommeren gjør at de kan levere sand av best mulig kvalitet.

Jan Tore (t.v.) og Morten Pedersen har drevet Reddal Sand AS siden 1989. Det nye sandvaskeanlegget som ble anskaffet før sommeren gjør at de kan levere sand av best mulig kvalitet.

Publisert Oppdatert
Til masseforflytning i sandtaket brukes to Volvo-hjullastere og en Volvo-graver.

Til masseforflytning i sandtaket brukes to Volvo-hjullastere og en Volvo-graver.

Reddal Sand AS holder til i Grimstad i Aust-Agder og har siden 1989 sortert og levert ulike typer masser. Selskapet leverer blant annet masser som brukes til produksjon av takstein, betong, veibygging og ulike typer underlagsdekke til idrettsbaner, lekeplasser og golfbaner.

For å kunne nyttegjøre seg ytterligere mer av massen i sandtaket, blant annet de øverste tre - fire meterne med humusholdig masse, begynte Morten og Jan Tore Pedersen å se seg om etter et passende vaskeanlegg. De fant ut at den irske produsenten CDE hadde utstyr som passet dem.

- Vi valgte CDE blant annet på grunn av kunnskapen selskapet har bygget seg opp etter mange år med utvikling og levering av utstyr til gruveindustrien. I tillegg er CDE et mindre selskap og veldig imøtekommende for ønsker fra oss, sier Morten Pedersen.

Forkant

Sandvaskeanlegget som ble anskaffet før sommeren består av to modeller - Evowash 71 og Evowash 151 og er levert av Ankerløkken Equipment.

- Etter at vi anskaffet anlegget kan vi påvirke sanden i den retningen vi vil og vi kan utnytte massen i sandtaket bedre, sier Morten Pedersen. Han forteller at anlegget gjør at de nå ligger i forkant når det gjelder kvaliteten på sanden.

- Vi skal være et hakk foran kundenes krav. Har vi ikke riktig kvalitet får vi ikke solgt noe, sier han. Kundemassen består blant annet av taksteinsprodusenten Skarpnes, Skarpnes Rør, Ribe Betong, Digernes Betong, Betong Sør og lokale murere. I forbindelse med byggingen av ny E18 mellom Grimstad og Kristiansand, leverte Reddal Sand alt tilslag til Ølen Betong.

Mange år

I følge prøver som er tatt av massene i sandtaket, har selskapet et av landets beste forekomster når det gjelder sandkvalitet.

- Sandtaket ligger på grunnen til fire grunneiere. Vi har avtale med disse i 20 år fremover i tid, med opsjon på ytterligere flere år, sier Morten Pedersen.

I et normalår ligger årsproduksjonen på ca. 200.000 tonn. I sandtaket er det i tillegg til det nye sandvaskeanlegget, blant annet et vaskeanlegg for singel og sorteringsverk.

Til å ta ut massene, laste opp lastebiler og for å mate vaskeanlegg og sorteringsverk, brukes to Volvo-hjullastere, L180F og L180G, og en 30-tonns Volvo-graver.

Reddal Sand AS er medlem av PGL (pukk og grusleverandørenes landsforening) og selskapets tilslag til betongindustrien er godkjent etter Norsk standard i samarbeid med Kontrollrådet for betongprodukter.

Sandvaskeanlegget består av to Evowash, 71 og 151 fra den irske produsenten CDE. Når anlegget går for fullt går det med 400 m3 vann i timen.

Sandvaskeanlegget består av to Evowash, 71 og 151 fra den irske produsenten CDE. Når anlegget går for fullt går det med 400 m3 vann i timen.