Vedlikeholder broer i Agder

Mesta Drift skal på oppdrag for Statens vegvesen utføre vedlikehold på nesten 60 broer i Vest og Aust Agder. Kontrakten har en verdi på 15,8 millioner kroner og arbeidet startet opp i juni.

Publisert Oppdatert

Det er et omfattende arbeid som skal utføres på broene og kaiene som ligger godt geografisk spredt i de to fylkene. Kontrakten er en enhetspriskontrakt og varer frem til november neste år.

På broene skal det utføres betongrehabilitering, vask og rengjøring av broelementer, membranlegging og fuktisolering, asfaltarbeider, overflatebehandling av stål, utskifting og reparasjon av fuger og reparasjon og utskifting av rekkverk og vannavløp.

- Vi planlegger å benytte fire til seks ansatte i Mesta Drift til arbeidet i tillegg til noe innleid kapasitet på enkelte oppgaver.

Utfordringen ligger i å få til en maksimal logistikkløsning slik at arbeidet følger den fremdriften vi har lagt i planen, sier driftsjef i Mesta Drift John Are Langmyr.