Vedlikeholder broer i Buskerud

Mesta Drift skal på oppdrag for Statens vegvesen utføre spesifisert brovedlikehold på 11 broer og generelt vedlikehold av øvrige broer på fylkes- og riksveinettet i Buskerud.

Publisert Oppdatert

Kontrakten har en verdi på 7,6 millioner kroner og er en samlekontrakt som varer ut november neste år med opsjon på ytterligere ett år. - De fleste vedlikeholdsoppgavene går ut på reparasjon av fuger og betong, samt utskifting av bro- og veirekkverket. I tillegg skal det utføres asfaltarbeider og legges membran i kjørefeltet på broene, sier driftsjef i Mesta Drift Dagny Irene Fredheim.

Arbeidet vil delvis foregå på strekninger med mye trafikk og gjennomføringen må følge de planene som er lagt for arbeidet.

- Det er mange detaljer som må planlegges for at trafikkavviklingen kan skje på en måte hvor vårt arbeid er til minst mulig hinder. Videre har vi høyt fokus på sikkerheten både for egne ansatte, underentreprenører og for de som ferdes på strekningene, avslutter Fredheim.

Om lag seks ansatte i Mesta Drift vil være involvert i vedlikeholdsarbeidet som startet opp i slutten av juni. I tillegg vil det bli benyttet underentreprenører til fresing og legging av ny asfalt.