Vedlikeholdsarbeidet i Øksfjordtunnelen

Den senere tids oppslag om vedlikeholdsarbeidet som pågår i Øksfjordtunnelen, gir inntrykk av at entreprenøren (Leonhard Nilsen as) har utført noe annet arbeid enn det Statens vegvesen har bestilt.

Foto: Wikipedia

Foto: Wikipedia

Publisert Oppdatert

Det viser seg ved gjennomgang av prosjektet at entreprenøren har handlet i god tro når det gjelder økningen av mengdene utover det som er kontraktsfestet. Det forteller Statens vegvesen i en melding.

Dette har sammenheng med tunnelens varierende tverrsnitt. En mengdeøking i ett slikt omfang er heller ikke unormalt på denne type prosjekter. Når det ved gjennomgang viser seg at mengdene overstiger kontraktens mengder, fant Statens Vegvesen ut at arbeidet måtte stoppes. Dette har sammenheng med at det ikke er midler tilgjengelige utover de mengder som ligger i kontrakten.

Av trafikksikkerhetsmessige årsaker kan ikke Statens vegvesen akseptere at boltene skulle stå igjen i tunnelen gjennom vinteren så disse måtte uansett demonteres.

Statens vegvesen vil understreke at det kontraktsmessige arbeidet som er utført av entreprenøren, Leonhard Nilsen as, er gjort på en tilfredsstillende måte og under svært vanskelige forhold.

For øvrig pågår det nå prosjekteringsarbeid for ny belysning for hele tunnelen, inklusive de nye møte- og snunisjene som er sprengt ut. Dette er arbeid som tidligst vil bli utført i 2012. Inntil videre vil det bli sørget for at alle lyspunkt som i dag er i tunnelen, virker som de skal.

De nye møtenisjene vil bli asfaltert, sammen med alle gravekutt der drenering er ført gjennom vegen. Vi vil ta en gjennomgang av asfaltbehovet når nevnte asfaltarbeider er gjennomført og tunnelen er rengjort. Dersom det er behov for ytterligere asfaltering vil dette bli forsøkt tatt med de nærmeste årene, avslutter vegvesenet.