Vegvesenet bøtelegger Mesta

Publisert Oppdatert

Statens vegvesen har ilagt Mesta Drift AS sanksjoner for dårlig vedlikehold av nordtrønderske vinterveger, melder Trønderavisa..

Statens vegvesen har delt inn Nord-Trøndelag i seks regioner: Indre Namdal, Ytre Namdal, Namsos, Steinkjer, Mosvik og Stjørdal. I fem av seks regioner er det Mesta Drift AS som har avtaler om drift og vedlikehold av vintervegene, mens Kolo Veidekke har ansvaret i Namsos.

I tre av regionene har Statens vegvesen kommet fram til at vintervedlikeholdet har vært for dårlig utført vinteren 2008/2009. Dette gjelder Indre Namdal, Ytre Namdal og Steinkjer.

- I kontraktene med entreprenørene har vi detaljerte beskrivelser for hva som skal gjøres. Vi sier derimot ikke noe om hvordan det skal gjøres, så lenge det blir gjort, forklarer Olav Kåre Fuglem, distriktssjef i Statens vegvesen i Nord-Trøndelag.

Totalt 460.000 kroner

- Vi har gitt fire sanksjoner, på til sammen 460.000 kroner, med bakgrunn i at jobben ikke har blitt gjort i henhold til kontrakten, sier han.

Totalt skal det være snakk om tolv tilfeller hvor kontraktene ikke har blitt oppfylt. Kun to av disse gjelder manglende brøyting av veg, resten går på manglende snørydding/brøyting på gang- og sykkelveg og ved leskur. Siden vinteren 2003/2004, da vedlikeholdet ble satt ut på anbud, har vegvesenet sanksjonert for et sted mellom 3 millioner og 3,5 millioner kroner.

Kan komme flere

Jo Bernt Brønstad, seksjonssjef i Statens vegvesen, sier at de ikke bare kontrollerer og sanksjonerer det faktiske vedlikeholdet av vegene, men også på det administrative nivået hos entreprenørene.