Vegvesenet har bestemt seg

Etter to og et halvt år med planlegging har vegvesenet bestemt det de mener er det beste alternativet for ny E18 forbi Larvik.

Publisert Oppdatert

Vegvesenet anbefaler alternativet med kort tunnel forbi Haga og bru over land på Farriseidet med tunnel i Martineåsen.

Etter to og et halvt år med planlegging har vegvesenet bestemt det de mener er det beste alternativet for ny E18 forbi Larvik.

Etter høringen har vegvesenet vurdert alle de innkomne merknadene grundig. På strekningen mellom Bommestad og Larviksporten er vegen skjøvet lenger inn mot Vestmarka for å finne mer fast fjell og for å komme lenger bort fra bebyggelse. Dette fører til at ny veg ikke vil følge den eksisterende. Denne vil derfor bli fylt igjen med masser og forsøkt gjenskapt til natur. I tillegg har Vegvesenet gjennomført grunnundersøkelser, geologiske vurderinger, registrert fornminner i Farris og jobbet mye med hvordan vegen påvirker vannet forurensingsmessig.