Vegvesenet+NCC Roads=Sant

Statens vegvesen har inngått avtale med NCC Roads AS om drift og vedlikehold av vegnettet nord i Østfold. Kontrakten gjelder fra 1. september 2009 og fem år frem i tid.

Publisert Oppdatert

Kontrakten omfatter totalt 817 kilometer vegnett i Askim, Eidsberg, Hobøl, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad, Våler, deler av Marker og Rakkestad og mindre områder i Moss, Råde og Sarpsborg.

Oppdraget gjelder i hovedsak rutinemessige drifts- og vedlikeholdsoppgaver på både stamveger, riksveger, fylkesveger og gang- og sykkelveger. Vinterdriftberedskap, inspeksjon av vegnettet og rapportering til Statens vegvesen inngår også i kontraktssummen på 185 millioner kroner.

- Vi ser frem til et godt samarbeid med entreprenøren, og regner med at de vil oppfylle kravene om drift og vedlikehold av vegene på en god måte, sier Karl-Erik Willadsen, byggeleder i Statens vegvesen.